STOWARZYSZENIE MIESZKAŃCÓW GMINY KOSAKOWO

Aktualności

Radna Mirosława Piotrowska o studium
Radna Mirosława Piotrowska o studium
shadow

Poniżej zamieszczamy list jaki przesłała do nas Radna z Mostów Mirosława Piotrowska. Bardzo ważny głos, który wpisuje się w cele działania naszego stowarzyszenia, informowania mieszkańców o naszych sprawach gminnych. Polecamy do czytania i udziału w dyskusji.                                                                                                                         Redakcja biuletynu „Kosakowo bez Tajemnic” Szanowni Mieszkańcy W nawiązaniu do wypowiedzi radnego Marcina Majka zamieszczonego na Facebooku, pragnę zaprezentować własne stanowisko w temacie procedowanego „Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Kosakowo” oraz wyjaśnić powód mojego wstrzymania się od głosu podczas głosowania nad uwagą nr 1 do studium. Pozwolę sobie przedstawić ważniejsze wydarzenia, które towarzyszyły tworzeniu zmian studium. Rada Gminy przystąpiła do zmiany „studium” uchwałą z dnia 5 grudnia 2012 roku. Podczas wyłożenia opracowanego projektu zorganizowano w dniu 3.03 2015 r. dyskusję publiczną nad rozwiązaniami przyjętymi w projekcie zmiany …przeczytaj więcej


Teraz zbieramy na wydanie biuletynu oraz pomoc prawną

Odwiedź nas na

Kącik Tabakiernika

shadow