STOWARZYSZENIE MIESZKAŃCÓW GMINY KOSAKOWO

Aktualności

Już wiemy, na kogo należy głosować …
Już wiemy, na kogo należy głosować …
shadow

efektem debaty kandydatów na stanowisko wójta jest wniosek, że należy wybrać radnych niezależnych, którzy pozbawieni nacisków i powiązań będą działać w imieniu i dla dobra mieszkańców. Żaden z uczestników debaty nie gwarantuje dbałości o interes mieszkańców, świadczą o tym udzielone odpowiedzi na pytanie: Czy w przypadku objęcia stanowiska Wójta Pan wraz z radnymi swojego komitetu, poprzecie wniosek KWW Nasz Głos polegający na wprowadzeniu kwoty 10 mln zł należnej z opłaty adiacenkiej do budżetu na 2019 rok oraz czy poprzecie wniosek przeznaczenia z tej kwoty 2 mln zł na rozwiązanie problemu z wodą i 3,5 do 4 mln zł na budowę przedszkola w Mostach i jak proponujecie rozdysponować pozostałą kwotę ? https://www.youtube.com/watch?v=FwocoDV5Cps&t=3s Odpowiedzi wszystkich sprowadzały się do tego, że żaden z kandydatów nie ma zamiaru podjąć decyzji o naliczeniu opłaty, o której mowa w pytaniu. Wójt może wydać decyzję o opłacie adiacenckiej od wzrostu wartości gruntu związanego z wybudowaniem drogi, w naszym przypadku ul. Derdowskiego. Jeżeli z różnych przyczyn tego nie chce zrobić radni mogą wprowadzić do budżetu kwoty …przeczytaj więcej


Odwiedź nas na