shadow

Gratulując „małego”sukcesu, jak to Pani określiła, pozwalam sobie na parę uwag, które mam nadzieje wzmocnią argumentację i przekształcą „mały” sukces w wielki, na miarę oczekiwań mieszkańców. Popierając Pani słuszne uwagi uważam, że należy je tak doprecyzować, żeby uniemożliwić …

shadow

„Ma­li ludzie czer­pią ol­brzy­mią ra­dość z błędów i gaf po­pełnianych przez ludzi wielkich” Arthur Schopenhauer Tytułowy cytat w pełni obrazuje zadowolenie z wyroku jaki opublikowano na pierwszej stronie biuletynu gminnego z maja 2018 w sprawie naruszenia przeze mnie dóbr osobistych …