List otwarty do Radnych Gminy Kosakowo

Szanowni Radni, Stowarzyszenie Mieszkańców Gminy Kosakowo nie mając możliwości i  uprawnień Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Kosakowo, poddało analizie  wykonanie budżetu Gminy Kosakowo za 2011 r, tylko na podstawie  ogólnodostępnych dokumentów. Spojrzenie z boku bez jakichkolwiek uwarunkowań …

Instrukcja postępowania przy składaniu wniosku o umorzenie podatku.

W trosce o sprawiedliwy i równy dostęp mieszkańców naszej Gminy do przywilejów rozdzielanych przez wójta gminy Kosakowo, umieszczamy „Instrukcję postępowania przy składaniu wniosku o umorzenie podatku”. Zachęcamy do zapoznania się z nią i skorzystania. Jesteśmy gotowi służyć wsparciem w …

Czy gmina Kosakowo straci 5,6 mln zł na odszkodowania, czy trochę mniej na adwokata?

Jak już powszechnie wiadomo z publikacji w Dzienniku Bałtyckim, firma Sport Stadianet domaga się od gminy Kosakowo kwoty 5,6 mln zł z tytułu odszkodowania. Składają się na to koszty projektów, przelotów samolotami, noclegów w hotelach itp. W sumie – 1,2 mln zł tzw. kosztów bezpośrednich oraz …