List otwarty do Radnych Gminy Kosakowo

Szanowni Radni, Stowarzyszenie Mieszkańców Gminy Kosakowo nie mając możliwości i  uprawnień Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Kosakowo, poddało analizie  wykonanie budżetu Gminy Kosakowo za 2011 r, tylko na podstawie  ogólnodostępnych dokumentów. Spojrzenie z boku bez jakichkolwiek uwarunkowań …

Instrukcja postępowania przy składaniu wniosku o umorzenie podatku.

W trosce o sprawiedliwy i równy dostęp mieszkańców naszej Gminy do przywilejów rozdzielanych przez wójta gminy Kosakowo, umieszczamy „Instrukcję postępowania przy składaniu wniosku o umorzenie podatku”. Zachęcamy do zapoznania się z nią i skorzystania. Jesteśmy gotowi służyć wsparciem w …