Czy gmina Kosakowo straci 5,6 mln zł na odszkodowania, czy trochę mniej na adwokata?

Jak już powszechnie wiadomo z publikacji w Dzienniku Bałtyckim, firma Sport Stadianet domaga się od gminy Kosakowo kwoty 5,6 mln zł z tytułu odszkodowania. Składają się na to koszty projektów, przelotów samolotami, noclegów w hotelach itp. W sumie – 1,2 mln zł tzw. kosztów bezpośrednich oraz …

Utrudnianie dostępu do informacji publicznej

Stowarzyszenie Mieszkańców Gminy Kosakowo realizuje swoje cele statutowe w oparciu o informacje uzyskiwane przez naszych przedstawicieli podczas ważnych dla nas – mieszkańców Gminy  – narad i spotkań oraz występując zgodnie z przysługującym prawem o udostępnienie informacji publicznej …