shadow

Urzędnicy ukrywają …, a my tracimy ponad 3,84 mln zł rocznie Opracowując projekt harmonogramu budowy dróg wystąpiliśmy do wójta o podanie: „bazy adresów w Gminie Kosakowo, uściślając nie chodzi o adresy mieszkańców i ich dane, tylko o adresy pod, którymi są osoby zamieszkujące”. Ku naszemu …

shadow

Nikt, kogo dotknęły zalania nie może mieć złudzeń, że sprawujący urząd wójta pomoże. „Mamy anomalną pogodę …” mówi Wójt – koniec, kropka. Zasmucające jest to, że jeszcze bardziej merytorycznie i z przekonaniem tłumaczy sytuację nadmiaru wody zastępca wójta, którego wójt …

shadow

Czy tylko dwoje radnych rozumie na czym polega demokracja ? Powyższe pytanie można zadać obserwując co się dzieje wokół wniosku mieszkańców Kazimierza. Pisaliśmy o tym w dwóch artykułach zamieszczonych na www.kosakowo.info . Mieszkańcy Kazimierza już w 06 października 2015 r. złożyli prośbę do …