shadow

Kazimierz – kobiety decydują … przy rekordowej frekwencji 100% obecnych mieszkańców na zebraniu sołeckim w Kazimierzu to kobiety, co dało rekordową frekwencję 3,76%. Przygotowanie spotkania przez Panią sołtys Jadwigę Wrzałek jak zwykle perfekcyjne. Przedstawienie problemów wioski odbyło się w …

shadow

Cykl zebrań wiejskich rozpoczęty zebraniem w Dębogórzu. Przebieg zebrania pozwala stwierdzić, że nie jest tak źle jak powszechnie się sądzi o świadomości samorządowej mieszkańców. Wprawdzie frekwencja niewielka, ale przebieg i zakres podejmowanych tematów wykazał wysoką kulturę Dębogórzan. …

shadow

Z ogromną radością informujemy, że w dniu dzisiejszym został złożony wniosek do Rady Gminy Kosakowo, o podjęcie uchwały w sprawie zabezpieczenia w planie zagospodarowania przestrzennego gminy Kosakowo, terenów pod inwestycje użyteczności publicznej (szkoła, przedszkole, żłobek, plac zabaw i tereny …

shadow

Listę budowanych dróg w 2017 ogłasza Wice Wójt Marcin Majek Stwierdzenie Wójta w 3:25 min Cz.4 nagrania oraz dwie minuty później Wice Wójta, iż nie wybudowanie dróg w tym roku i skumulowanie ich budowy w roku przyszłym może być odebrane jako „kiełbasa wyborcza”, odebrałem poważnie. Wójtowie …