shadow

Okradanie przez niedopełnianie. Pierwsza strata gminy Kosakowo w wysokości 77,19 tys. zł nastąpiła już w 2011 r. Skorzystała spółka „Skipper”, której wójt zrobił prezent podpisując niepotrzebny aneks. Szeroko o tym pisaliśmy w art. pt. „77 190.00 zł „sprezentował” prywatnej spółce Wójt …