shadow

Dowód popełnienia kardynalnego błędu. 29 kwietnia br. na stronach gminy Kosakowo zamieszczona została informacja o działaniu pełnym troski „ … w najbliższych dniach Wójt Gminy przekaże Wojewodzie Pomorskiemu…” Co z tej informacji wynika ? Z tej informacji wynikają dwa podstawowe wnioski. …