shadow

Artykuł zamieszczony na stronie Dziennika Bałtyckiego http://www.dziennikbaltycki.pl/opener/a/festiwal-opener-w-gdyni-pod-lupa-cba-bilety-nie-sa-lapowka-dla-gdynskich-radnych-dementuje-miasto,12124796/ wzbudził na FB szerokie zainteresowanie, przedstawiamy historię tej sprawy w Gminie Kosakowo. Żeby być …