shadow

Urzędnicy ukrywają …, a my tracimy ponad 3,84 mln zł rocznie Opracowując projekt harmonogramu budowy dróg wystąpiliśmy do wójta o podanie: „bazy adresów w Gminie Kosakowo, uściślając nie chodzi o adresy mieszkańców i ich dane, tylko o adresy pod, którymi są osoby zamieszkujące”. Ku naszemu …