shadow

„Ma­li ludzie czer­pią ol­brzy­mią ra­dość z błędów i gaf po­pełnianych przez ludzi wielkich” Arthur Schopenhauer Tytułowy cytat w pełni obrazuje zadowolenie z wyroku jaki opublikowano na pierwszej stronie biuletynu gminnego z maja 2018 w sprawie naruszenia przeze mnie dóbr osobistych …