shadow

Stowarzyszenie Mieszkańców Gminy Kosakowo, pilnie wzywa Radę Gminy Kosakowo, do uchylenia uchwały LIII/1/2014 r. o wyrażeniu zgody na sprzedaż działek gminnych miastu Gdynia, z przeznaczeniem na rozbudowę cmentarza w Kosakowie. Rada gminy podejmując powyższą uchwałę nie otrzymała pełnych informacji koniecznych do racjonalnego podjęcia decyzji. Materiały dostarczone radnym, nie przedstawiały rysunków, działek zawartych w treści uchwały. Po przeanalizowaniu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miejscowości Kosakowo, okazuje się, że działki, które maja być sprzedane stanowią tylko najbardziej atrakcyjna część terenów zaznaczonych jako rezerwa na cmentarze, i obejmują teren o pow. 5,6 ha., pozostała część 1,08 ha jako nieprzydatna do łatwego wykorzystania, pozostaje własnością gminy Kosakowo, i nie może być w żaden sposób przez gminę zagospodarowana. Takie postępowanie jest jawną niegospodarnością i działaniem na szkodę gminy. Apelujemy o pilne zwołanie sesji nadzwyczajnej i uchylenie uchwały, która jest skrajnie niekorzystna dla naszej gminy. Poniżej załączamy stosowną mapkę m.p.z.p Kosakowo, oraz obraz zaznaczonych działek pozostających własnością gminy.

Plan z odpadamiMapa odpadówDziałki pozostawione jako „odpady” gminie Kosakowo

Author

admin

Related Posts

Komentarze

  1. Czytelnik    

    Sprzedaż za kwotę 60 zł/m2 to jest rozbój w biały dzień. Rozumiem, że wpływ zostanie jeszcze pomniejszony o podatek? Cmentarz to teren o wysokiej uciążliwości ekologicznej dla okolicy, co nie jest obojętne dla mieszkańców. Powoduje niewidoczne gołym okiem skażenie wód gruntowych, szczególnie tych przypowierzchniowych. W związku z tym powinno się wyjściowo w negocjacjach wycenić taki teren stawką co najmniej 5-cio krotnie wyższą (300 zł/m2). Ewentualnie dla prostszego rachunku przyjąć dwukrotną kwotę średniej ceny 1 m2 w Gminie z transakcji prywatnych (uzyskamy i tak znacznie wyżsżą kwotę niż te marne 60 zł). Jak widać marnych mamy negocjatorów, skoro wyprzedają cenny majątek prawie za bezcen. Ciekawe kto prowadził te negocjacje?

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

Time limit is exhausted. Please reload the CAPTCHA.