shadow

Przykład kultury samorządowej na wyższym poziomie.

Nie ma większej satysfakcji jak możliwość napisania o wzorcowym przykładzie współpracy.

Powszechnie panuje opinia, że radni pochodzący z innych komitetów wyborczych niż zwycięski, stanowią naturalną opozycję. Pogląd taki reprezentują głównie Ci, którzy potrafią rządzić tylko dzięki konsolidacji swojego obozu przeciwko wspólnemu wrogowi a nie wokół dobrego programu.

Nie ma wroga, więc należy go wykreować, więc to robią.

Złożenie przez radnych z Komitetu Wyborczego Wyborców Szymona Tabakiernika: radnej Mirosławy Piotrowskiej (Mosty) oraz Jacka Chajęckiego (Suchy Dwór) projektu uchwały w sprawie referendum jest najlepszym przykładem dobrej współpracy i zarazem realizacji programu, który poparła w wyborach połowa wyborców.

Zgodnie z prawem, najwyższą władzą w gminie jest referendum lokalne. Decyzje podjęte w prawomocnym referendum (od red. min. frekwencja 30%) zobowiązują organy gminy (od red. Wójta i Radę Gminy) do ich wykonania.

Złożony projekt uchwały o zwołanie referendum zawiera dwa pytania:

1. Czy jesteś za określeniem funkcji mieszkaniowej i usług turystyki z dużym udziałem zieleni   dla terenu, który nie jest objęty obowiązującym Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospoda-rowania Przestrzennego gminy Kosakowo, ograniczonym od południa kanałem ściekowym     oczyszczalni ścieków Dębogórze, od zachodu drogą powiatową Mrzezino – Kosakowo „przez łąki” nr 1514G, co w konsekwencji pozwoli na realizację projektu budowy tzw. „Nowej Holandii”   autorstwa Marka Lisa i jednocześnie wstrzyma budowę biogazowni na tym terenie ? 
Powyższe pytanie dotyczy projektu, który już opisywaliśmy w biuletynie „Kosakowo bez Tajemnic” Nr 12/2014 (27) w art. pt. „Nowa Holandia” autor projektu: Marek Lis. Od czasu pierwszej publikacji na temat „Nowej Holandii” projekt zyskał   wielu zwolenników. Pod kierownictwem autora projektu powstała organizacja non-profit Inicjatywa Marina „Nowa Holandia”. Organizacja prowadzi szeroką akcję informacyjną. Komitet Wyborczy Szymona Tabakiernika wprowadził zrealizowanie   projektu do swojego programu wyborczego. Zorganizowanie referendum w tej sprawie nie tylko jest realizacją programu    radnych ale jest koniecznością wynikającą z sytuacji prawnej jaką mają tereny przewidywane pod budowę „Nowej Holandii”.
Jesienią 2013 r. w gminie Kosakowo odbyło się referendum, które w skuteczny sposób zablokowało wszelkie zmiany      zapisów studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego terenów na północ od kanału ściekowego z  oczyszczalni w Dębogórzu. Głównym celem referendum było zablokowanie ekspansji firmy PGNiG, która miała zamiar budo-wać dziesiątki kolejnych podziemnych magazynów gazu, ale co ważniejsze miała zamiar budować gazociąg wysokiego      ciśnienia pomiędzy zabudowaniami w Mostach.
Realizacja wspaniałego projektu mariny „Nowa Holandia” musi być w pierwszej kolejności poprzedzona zgodą zmiany studium wyrażoną w referendum. Radni z KWW Szymona Tabakiernika, popierają projekt i mając możliwość inicjatywy uchwałodawczej złożyli stosowny wniosek.
Należy zwrócić uwagę, że pytanie referendalne odnosi się także do wstrzymania budowy biogazowni na terenie gdzie miałaby powstać marina. Decyzję o warunkach środowiskowych dla biogazowni wydał już wójt gminy Kosakowo. Obecnie nic nie  stoi na przeszkodzie, żeby biogazownia powstała. Skuteczne przeprowadzenie referendum pozwoli na powstrzymanie      powstania bardzo uciążliwej inwestycji dla mieszkańców Mostów i Rewy. Pisaliśmy o tym w biuletynie Nr 7/2014 (22) w art. pt. „Kolejna bomba ekologiczna w gminie Kosakowo”
Radni składając wniosek o referendum zaproponowali aby terminem referendum była data wyborów prezydenckich w maju br. Termin taki nie daje oszczędności finansowych, gdyż do przeprowadzenia referendum muszą być oddzielne urny i komisje. Referendum w terminie zbieżnym z wyborami prezydenckimi, daje natomiast gwarancję, że będzie prawomocne, gdyż nie ma wątpliwości, że zostanie osiągnięta obowiązkowa frekwencja 30%.

2. Czy wyrażasz zgodę na pozyskanie kwoty co najmniej  30 mln zł na inwestycje gminne w szczególności na budowę dróg: Derdowskiego, Paska-Chmielna, obwodnicy Pierwoszyna poprzez wykorzystanie umowy leasingu zwrotnego  nieruchomości gminnej o numerach działek:142/8 oraz 142/7 obręb geodezyjny Kosakowo, zabudowanych budynkami gimnazjum gminnego oraz wykorzystaniem do realizacji tego celu ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych.?

Pytanie dotyczy żywotnego problemu wszystkich mieszkańców gminy. Okładka naszego biuletynu Nr 11/2014 (26) oraz    artykuł pt. „Popieramy Szymona Tabakiernika” przejrzyście przedstawia czego dotyczy pytanie referendalne. Kampania     wyborcza rządzi się swoimi prawami i nie do końca można było wyjaśnić wszystkie wątpliwości związane chociażby z      pojęciem „leasing zwrotny”. Przeprowadzenie kampanii referendalnej będzie dobrą okazją do przekonania wątpiących w    realność nowatorskiego podejścia do finansowania, tak bardzo potrzebnej mieszkańcom inwestycji.
Pozytywna odpowiedź na powyższe pytanie będzie korzystna dla gminy ale i także pozwoli rozwiać wątpliwości wójta      Jerzego Włudzika, który jakkolwiek ma w swoich zamiarach budowę drogi Derdowskiego, jednak planuje to zrealizować w  inny sposób, który jak sam stwierdził nie będzie natychmiastowy ze względu na brak finansów, ale i długotrwałe negocjacje z właścicielami gruntów, które należy przejąć pod budowę drogi. Właśnie zgoda na zastosowanie spec „ustawy drogowej”    pozwoli Wójtowi na przyspieszone pozyskanie potrzebnych gruntów, a zgoda na „leasing zwrotny” pozwoli pozyskać       niezbędne środki finansowe.
Author

admin

Related Posts

Komentarze

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

Time limit is exhausted. Please reload the CAPTCHA.