shadow

Chcemy drogę XXI wieku.

Protestujemy przeciwko marnotrawstwu.

Nie dalej jak tydzień temu opublikowaliśmy art. pt. „Derdowskiego … historia pełna ciekawostek”,  w artykule tym wstępnie napisaliśmy o powodach dla, których przystąpiono do opracowania nowego projektu budowy ulicy Derdowskiego.

Niestety nowe informacje, które pozyskaliśmy pogłębiają nasze przekonanie, że budowa według nowej koncepcji ma ukryć wiele poprzednich kosztownych błędów urzędników.

Nowe informacje zmusiły nas do przesłania wniosku do Prokuratury Rejonowej w Pucku, o wszczęcie śledztwa, którego odmówiono postanowieniem z dnia 16.09.2014 r.

Wniosek wraz z załącznikami, które zostały przesłane zamieszczamy na końcu artykułu w zestawieniu załączników.

Wniosek do prokuratury wprawdzie napisany przed 2 dniami już jest nieaktualny i powinien być poszerzony o informację, iż nie było prawdą, że przebieg ścieżki był podyktowany koniecznością budowy na terenie, którego właścicielem jest gmina.

Najlepiej obrazuje to poniższe zdjęcie.

Zmarnowane 310 m 50

 

Działka 133/8 przylegająca do działki zabudowanej obiektem Biedronki była od 05.06.2009 własnością Gminy Kosakowo na podstawie decyzji ostatecznej Wójta Gminy Kosakowo.

Zadajemy pytanie: dlaczego Z-ca Wójta Zdzisław Miszewski złożył w dniu 19.09.2009 r. wniosek o pozwolenie na budowę ścieżki w obecnym kształcie, kiedy z góry wiadomym było, że ścieżka będzie musiała być przeniesiona właśnie na działkę 133/8 . Obecna koncepcja przewiduje prze-niesienie ścieżki na długości 310 m na działkę 133/8, strata ponad 150 tyś plus koszty rozbiórki.

Zadajemy pytanie dlaczego zlecono wykonanie nowego projektu na podstawie nowej koncepcji, a nie skorzystano z gotowego projektu z 2011 roku. ?

Żeby uprzedzić głupie tłumaczenie o braku środków jak to się określa na zbudowanie „wypasionej” ulicy przedstawiamy naszą koncepcję.

 1. Projekt z roku 2011 jest przygotowany profesjonalnie. Projekt bierze pod uwagę skrzyżowania przewidziane w miejscowych planach Pogórza i Kosakowa.
 2. Projekt przewidywał położenie ścieżki po stronie wschodniej, między innymi dla tego, że po tej stronie będzie mniejszy ruch samochodów wyjeżdżających na Derdowskiego (tereny przemysłowo – usługowe) niż ruch samochodów z osiedli mieszkaniowych po stronie zachodniej.
 3. Naturalnym jest, że po stronie zachodniej (tereny mieszkaniowe) powinien być wybudowany chodnik.
 4. Projekt z roku 2011 przewiduje skrzyżowania z przewidzianymi prawo i lewo skrętami. Kierowców nie potrzeba przekonywać jakie to udogodnienie. Udogodnienie, które pozwala zrezygnować z budowy drogi o dwóch jezdniach.

Rozumiemy, że wykonanie ulicy Derdowskiego w wersji z XXI wieku (projekt z 2011 r.), jest bardziej kosztowne niż w wersji z komuny (obecna koncepcja), ale udowodnimy, że gminę stać na to i wskażemy źródła finansowania.

Mówiąc o większych kosztach budowy myślę o 50 % tych kosztów, które teraz są przewidywane, czyli zwiększenie kosztów o około 5 mln zł. Taka kwotę nie trudno będzie wskazać w projektowanym budżecie już na najbliższy rok. Dajmy jednak szansę na wykazanie się chociażby Komisji Budżetowej.

Nadzieją napawa ostatnie posiedzenie właśnie tej komisji podczas, której omawiano wstępnie budżet.

Będąc oszczędny w pochwałach muszę jednak wyrazić uznanie dla członków komisji, ale przede wszystkim dla przewodniczącej, radnej Beacie Gloza, która w sposób jednoznaczny wyraziła swoje niezadowolenie z przedstawienia wydatków chociażby związanych z budową kanalizacji i wykupem dróg oraz infrastruktury. Może otwartość dyskusji spowodowana była nieobecnością wójta, który wyjechał służbowo do Chin, ale osobiście wierzę, że nikomu nic złego się nie stanie, jeżeli będzie myślał o dobru gminy.

Załączniki:

 1. Postanowienie o odmowie wszczęcia śledztwa.
 2. Wniosek do prokuratury z 18.11.2015 r.
 3. Tekst Koncepcji Derdowskiego 2015 r.
 4. Rysunek Koncepcji Derdowskiego 2015 r.
 5. Rozstrzygniecie przetargu na budowę ścieżki.
 6. Projekt ścieżki.
 7. Pozwolenie NR AB/KF-7351/255/09/K

 8. skan Specyfikacji technicznej.

 9. Umowa na projekt ulicy Derdowskiego.

 10. Projekt ulicy Derdowskiego wykonany w 2011 r.

 11. Pismo Starostwa Powiatowego o wydaniu Dziennika budowy.

 12. Sprawozdanie z wykonania budżetu za 2013 r.

 13. Zdjęcie działki 133/8 (obok Biedronki)

 14. Wyciąg z KW GD2W/00049194/5 własność dz. 133/8

 15. Wniosek o pozwolenie na budowę.

 16. Rysunek Projekt ul. Derdowskiego z 2011 r.

 17. Tekst projektu ul. Derdowskiego z 2011 r.

Author

admin

Related Posts

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

Time limit is exhausted. Please reload the CAPTCHA.