shadow

Derdowskiego pech, brak kompetencji czy jawny sabotaż ?

Od paru dni na FB pada pytanie: czy to prawda, że została uchylona decyzja zezwalająca budowę drogi Derdowskiego ?

Zdawkowej odpowiedzi, która potwierdza tą smutną informację udzielił podczas czwartkowej sesji wójt gminy Jerzy Włudzik.


Jak słychać na filmiku winny jestPuck(od red. Starostwo w Pucku), który według wójta wydał błędną decyzję, dla Gminy Kosakowo zamiast dla Wójta Gminy Kosakowo. Uzasadnienie zawarte w decyzji precyzyjnie opisuje zaistniałą sytuację określając, że zgodnie z ustawą wnioskodawcą powinien być Wójt Gminy Kosakowo jako zarządca dróg, a nie Gmina Kosakowo. Zainteresowani mogą zapoznać się z treścią decyzji uchylającej (Załącznik nr 1).

W pierwszym odruchu przeciętny mieszkaniec pomyśli, że to jakiś żart i głupota, ale wczytując się w uzasadnienie nabiera się przekonania, że taka niby nic nie znaczącapomyłkapowoduje duże skutki prawne.

Skutkiem tego uchylenia jest wydłużenie oczekiwania na kolejną decyzję co najmniej o 2 miesiące a może i dłużej.

Można by było na tej informacji poprzestać, ale kolejnepotknięciezwiązane z budową Derdowskiego zmusza do przypomnienia chronologii wydarzeń związanych z jej budową i zastanowienia się czy obecne zdarzenie jest kolejnym przypadkiem czy jawnym sabotowaniem budowy.

 1. Budowa Derdowskiego ściśle związana jest z budową ścieżki rowerowej z Kosakowa do galerii Szperk.

Pozwolenie na budowę ścieżki rowerowej gmina uzyskała 28.09.2009 r. (Załącznik nr 2).

 1. We wrześniu 2011 r. gmina otrzymała pełną dokumentację wraz z uzgodnieniami na budowę drogi Derdowskiego (Załącznik nr 3, nr 4 i nr 5)
 1. Pomimo niezgodności dokumentacji na budowę drogi z pozwoleniem na budowę ścieżki rowerowej podjęto realizację budowy ścieżki wybierając w drodze przetargu wykonawcę, z którym podpisano umowę w dniu 16.03.2013 r. (Załącznik nr 6)
 1. Budowę ścieżki rozpoczęto jeszcze przed rozstrzygnięciem przetargu dokonując wpisu w dzienniku budowy dokładnie w trzecią rocznicę wydania pozwolenia na budowę (Załącznik nr 7). Dzień później pozwolenie traciło by ważność. Przypadek ? Nie sądzę jak mówi klasyk 🙂
 1. Wobec zaistniałej sytuacji tzn. rozpoczęcia budowy ścieżki rowerowej w kolizji z budową bardzo potrzebnej ul. Derdowskiego radny poprzedniej kadencji Szymon Tabakiernik stanął na czele 16 osobowej grupy mieszkańców, którzy postanowili zwołać referendum gminne gdzie jednym z pytań miało być pytanie:

Czy jesteś za niezwłocznym rozpoczęciem budowy ul. Derdowskiego (droga łącząca Kosakowo z Gdynią obok Galerii Szperk) tak aby inwestycja została zakończona do końca 2015 roku ?

Niestety ze względów formalnych do referendum nie doszło, chociaż rada gminy mogła sama podjąć decyzję o przeprowadzeniu referendum.

Dla ciekawości ale i ostrzeżenia, żeby sytuacja się nie powtórzyła przed najbliższymi wyborami,względy formalneto 196 nieważnych podpisów pod wnioskiem o referendum mieszkańców z osiedli w Pogórzu, którzyzamieszkiwali, ale nie byli ujęci w rejestrze wyborców.

Szerzej na ten temat w Biuletynie Kosakowo bez Tajemnic Nr 2/2013 (6) oraz w art. pt. Dlaczego jeszcze bardziej opowiadamy się za referendum

 1. Niestety inne próby poczynione przez nasze stowarzyszenie nie dały rezultatu w postaci wprowadzenia profesjonalnego zarządzania gminą.
 • Pismo złożone w sierpniu 2014 r. do prokuratury w Pucku (Załącznik nr 8) potraktowano odmową wszczęcia śledztwa (Załącznik nr 9). Warto przeczytać uzasadnienie odmowy, które sprowadza się do tego, że według prokuratury ścieżka nieznacznie odbiega od miejscowego planu, a my w tej chwili będziemy rozbierać na długości ponad 600 m przez co stracimy ponad 300 tys. zł.
 • Kolejne pismo do prokuratury z dnia 18.11.2015 r. o wszczęcie śledztwa w związku z ujawnieniem nowych okoliczności i dokumentów (Załącznik nr 10) wprawdzie spowodowało wszczęcie śledztwa, ale zostało umorzone 25.03.2016 r. z racji czyn nie zawiera znamion czynu zabronionego(Załącznik nr 11).

Po usłyszeniu z ust prokuratora sugestii a zarazem rady, najlepiej takie sprawy rozwiązywać na poziomie samorządu (czytaj: w wyborach) postanowiliśmy po raz kolejny skierować sprawę do Rady Gminy przesyłając list otwarty wraz z dokumentami. List otwarty i załączniki pod linkiem art. pt. Czy Rada Gminy zajmie się ta sprawą ?.

Niestety Rada gminy, a właściwe osoby z układu ochronnego niekompetentnych urzędników nie dopuściły do przekazania sprawy do rozpatrzenia przez Komisje Rewizyjną. Być może za podkładkę takiej decyzji mogło posłużyć pismo wójtawyjaśniające(Załącznik nr 12), które w przeddzień sesji przesłano do Rady i radnym poczta mailową. Przyzwoitość i dbałość o sprawy gminne wymagałaby przekazać sprawę do Komisji Rewizyjnej, a nie z góry dawać wiarę osobie, która jest obwiniana o nienależyte wykonywanie swoich obowiązków i może pisać co uważa. Wystarczy skonfrontować pkt. 7 odpowiedzi z oryginalnymi materiałami dołączonymi do pisma Stowarzyszenia.

Analiza historię związanej z budową ul. Derdowskiego pozwala nam stwierdzić, że budowa Derdowskiego jest celowo sabotowana nie tyle, żeby w ogóle jej nie było, ale żeby zakończyć krótko przed wyborami, kiedy to wypadnie pięknie propagandowo. Wówczas już nikomu nie będzie się chciało dociekać dlaczego tak długo czekaliśmy na upragniona drogę i nikt już nie będzie pytał dlaczego utraciliśmy co najmniej 500 tys. nie tylko za rozbieraną ścieżkę rowerową ale i za zmarnowany projekt budowlany z 2011 r., który wyrzucono do kosza.

Dowodem na celowe działanie może być właśnie decyzja Wojewody o uchyleniu decyzji Starosty Puckiego zezwalającej na inwestycje drogową w Gminie Kosakowo.

Rzeczą niewyobrażalną jest pomyłka urzędnika, który pracując w gminie już ponad 19 lat mógłby się pomylić składając wniosek jako Gmina Kosakowo, a nie jak to wymagają przepisy jako Wójt Gminy Kosakowo. W naszej ocenie wygląda to na celowe działanie mające wydłużyć procedury, gdyż była 100% pewność, że nadzór prawny wojewody pomyłkęwyłapie.

Przerażeniem napawa, że wszystko wskazuje na fakt, że obecny wójt może to robić celowo, bo być może będzie chciał kandydować na kolejna kadencję. W przeciwnym wypadku postępowałby bardziej racjonalnie mając zamiar zostawić po sobie dobrą opinię.

Jest jeszcze inne wytłumaczenie, że pracuje na sukcesswojego następcy, który zapewni mu spokojną emeryturę bez ciągania po prokuraturach.

Smaczku całej sprawie dodaje fakt spotkania wybranych radnych po sesji, która odbyła się w dniu wczorajszym (24.11.2016 r.), na którym to spotkaniu podobno padły z ust wójta słowa o konieczności zwolnienia odpowiedzialnego za zaistniałą sytuację urzędnika. Ciekawym jest ilu uczestników spotkania łyknęło informację i w nią uwierzyło.

Układ ochronny niekompetentnych urzędników działa solidnie, chociaż wielu jego członków nie ma świadomości w czym uczestniczy, a wydawałoby się, że myślący i otrzymali już tyle dowodów, że powinni to zrozumieć.

Henryk Palczewski

Załączniki:

 1. Decyzja uchylająca.
 2. Pozwolenie na budowę
 3. Projekt Derdowskiego 2011
 4. Teksy Projekt Derdowskiego 2011
 5. Opis techniczny Derdowskiego 2011
 6. Umowa faktura protokół
 7. Dziennik budowy
 8. Zawiadomienie prok. 12.08.2014
 9. Odmowa wszczęcia 16.09.2014
 10. Wniosek o ponowne wszczęcie
 11. Umorzenie śledztwa
 12. Odpowiedź wójta do rady

Author

admin

Related Posts

Komentarze

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

Time limit is exhausted. Please reload the CAPTCHA.