shadow

Wybory … obwieścił wójt Jerzy Włudzik

Spotkanie klubu „wybrańców z wybrańców”, po ostatniej sesji rady gminy zaowocowało falą domysłów. Po tym jak wójt Jerzy Włudzik w tajemniczy sposób zakomunikował, iż od 1 lutego w gminie nastąpi duża zmiana. Wielu w swoich pobożnych życzeniach upatrywało nawet możliwość podania się wójta do dymisji. Prawda okazała się zupełnie inna, jakkolwiek także ciekawa i zastanawiająca.

Prawie dwa tygodnie po pierwszej zajawce na ten temat, na posiedzeniu komisji samorządowej,
wójt oficjalnie zakomunikował, iż od 1 lutego nastąpi era nowego wicewójta w osobie obecnego radnego z Dębogórza Marcina Majka.
W konsekwencji tej decyzji będą wybory uzupełniające do rady w okręgu, z którego kandydował radny czyli w Dębogórzu.

Ponieważ ten komunikat Pan wójt ogłosił w momencie kiedy na sali chwilowo nie było osoby zainteresowanej (Przypadek ? Nie sądzę. – jak mówi klasyk), to po powrocie Pana Miszewskiego radna Mirosława Piotrowska zaskoczona tą wiadomością zapytała go bezpośrednio o zaistniałą sytuację.
Z nagraniem wypowiedzi i reakcji radnych na przedstawione informacje, można zapoznać się odsłuchując nagranie pod powyższym linkiem lub w załączniku nr 1.

Pierwsze na co należy zwrócić uwagę, to stwierdzenie wicewójta, iż na chwilę obecną „nie ma żadnych oficjalnie podpisanych dokumentów” i wszystko rozstrzygnie się do końca miesiąca.

Na tym można by zakończyć całą sprawę, ale zgodnie z celem dla którego powstało nasze Stowarzyszenie Mieszkańców Gminy Kosakowo, jestem zobowiązany przedstawić nasze stanowisko, jako element budowy społeczeństwa obywatelskiego, kierującego się samorządnością i solidarnością międzyludzką.

Nie mam zamiaru ukrywać, że w ciągu wielu lat krytycznie odnosiłem się do niektórych aspektów działalności wicewójta. Jednakże na przestrzeni jego ponad 20 letniej działalności w samorządzie to była jednak kropla w morzu, w porównaniu do krytycznych uwag jakie napisałem odnosząc się do osoby kandydata na wicewójta Marcina Majka. Jakkolwiek zakres obowiązków pełnionych przez wicewójta jest nieporównywalny z zakresem obowiązków radnego to porównanie obu sylwetek można dokonać na paru płaszczyznach.

Pierwsza płaszczyzna to ocena pod kątem ludzkim. W tym przypadku wypada na korzyść wicewójta, którego potraktowano jak zużyty element (delikatnie mówiąc) nie zważając na jego oddanie gminie ale przede wszystkim wójtowi.

W tym miejscu należy przypomnieć, że po raz pierwszy wójt Jerzy Włudzik został wybrany w 2002 roku, tylko dzięki temu obecnie sponiewieranemu wicewójtowi.

Otóż w roku 2002 Pan Zdzisław Miszewski w I turze wyborów zajął 3 miejsce z 631 głosami.
W II turze w szranki stanął Jerzy Włudzik i Jolanta Bieszke. Obecny wójt wygrał różnicą tylko 87 głosów. Nikt nie może mieć wątpliwości, że wójt wygrał tylko dzięki otrzymanemu poparciu od Pana Zdzisława.
No i to jest właśnie g…..na polityka. Zero wdzięczności i pamięci, jeżeli nie pasuje się do koncepcji.

Zrozumiałym i naturalnym było by, gdyby do „nauki” przyjęto radnego Majka na kierownicze stanowisko, które ma piastować teraz wicewójt i na nim poznawałby tajniki władzy, ale nie od razu skok na stanowisko, na którym wydaje się decyzje w imieniu wójta. Niestety ostatnie dwa lata wicewójt praktycznie podpisywał większość decyzji z racji, że wójta coraz mniej w gminie, samo to napawa przerażeniem, a teraz będzie to robił ktoś tak mało doświadczony.
Być może w g…..j polityce nie powinna mieć znaczenia osobowość wicewójta pod kątem zachowania do innych, ale w naszej gminnej ma to ogromne znaczenie. Pod tym kątem wicewójt przerasta przebierającego nogami „młodego wilczka”. Wystarczy obejrzeć zachowanie wicewójta, który w sposób kulturalny potrafił przyznać się do błędnej wypowiedzi o Prezesie Buchnie przepraszając go na sesji, i porównać je do chamskiego zachowania radnego Majka w stosunku do radnej Piotrowskiej na sesji. Różnica klasy.

Kolejny przykład, tym razem arogancji. Ten aspekt przedstawię z własnego doświadczenia. Wicewójt, jakkolwiek mający prawo mieć żale do mojej osoby z racji, wielokrotnego przywoływania jego osoby w krytycznych artykułach, zawsze zachowuje się z klasą odpowiadając merytorycznie i rzeczowo na wszelkie pisma do niego kierowane. „Młody wilczek” jak pozwolę sobie na razie nazywać kandydata na wicewójta, jeżeli cokolwiek odpowiadał to arogancko z poczuciem wyższości
i nieomylności, a w momencie kiedy napór argumentów ukazujących jego brak kompetencji był zbyt duży, po prostu nie odpowiadał.

Przykładem niech będzie polemika z radnym Majkiem w sprawie ulicy Czechowicza.
W październiku br. na stronie www.kosakowo.info zamieszczony został artykuł pt. „Czechowicza – dowody oszukiwania mieszkańców” W reakcji na ten artykuł radny w sobie przypisany sposób pozwolił sobie na komentarz, na co otrzymał merytoryczną odpowiedź w artykule pt. „ Szanowny Panie Radny Marcinie Majek” konsekwencją tego był brak dalszej odpowiedzi.
Dlaczego ? Każdy zrozumie, jak zapozna się z treścią obu artykułów. Mogłoby to być tylko żenujące, ale w perspektywie objęcia przez niego tak ważnego stanowiska, to już katastrofa.

Druga płaszczyzna do porównania, to wiedza i doświadczenie. Zakres obowiązków wicewójta nie ma nic wspólnego z doświadczeniem radnego Majka. Radny Majek jakkolwiek gdzieś zatrudniony, to na pewno nie w jednostce samorzadowej.

Swoją drogą podawanie niepełnych danych w oświadczeniu majątkowym o czymś świadczy. Oświadczenie radnego Marcina Majka w rubryce
„miejsce zatrudnienia, stanowisko lub funkcja” zawiera wpis – Radny Gminy Kosakowo.
Żenujące ? Może nie w kontekście, słuchów jakie dochodzą, że zainteresowanie radnego głównie sprawami inwestycyjnymi takimi jak budowa drogi Czechowicza czy Derdowskiego nie jest takie bezinteresowne. Jeżeli okazałoby się, że pracuje w firmie zajmującej się inwestycjami budowlanymi, wyglądałoby to już zupełnie inaczej. Radny Majek posunął się dalej, bo nawet na zebraniu w Kosakowie przedstawił prywatny projekt rozwiązania przebudowy skrzyżowania ulic Rzemieślniczej i Chrzanowskiego. Inwestycja powiatowa, na którą gmina już na najbliższej sesji ma podjąć uchwałę o jej finansowaniu.

Usytuowanie wicewójta w strukturze urzędu przedstawia schemat organizacyjny Urzędu Gminy Kosakowo. Jednak jak trzeba, wójt może go w każdej chwili zmienić.

Pan Miszewski w swojej wypowiedzi jakkolwiek spokojnej, ale robiącej wrażenie, nie do końca szczerej stwierdził, że decyzja o jego degradacji, (bo tak trzeba to nazwać po imieniu), jest podyktowana dobrem gminy (sic !) i ma na celu „ukierunkowanie przyszłości” tak aby nie oddać gminy „w byle jakie ręce”, a to można osiągnąć przez „stworzenie jednego frontu”.
Takie wyjaśnienie można by przyjąć, gdyby było jasno i odważnie wypowiedziane, a nie okraszone, informacją, że jeszcze nie zapadły ostateczne decyzje itp. Pan Miszewski nie był obecny na sali, i nie widział w jakiej stanowczej formie wójt przedstawił informację o jego odwołaniu, a biorąc pod uwagę, iż wicewójta odwołuje i powołuje się zarządzeniem, więc kwestia końca miesiąca nie ma znaczenia. Wójt wydając zarządzenie nie potrzebuje żadnych opinii ani czyjejkolwiek zgody.

Część posiedzenia komisji samorządowej dotyczącej odwołaniu wicewójta obrazowo podsumowała Przewodnicząca Komisji radna z Pierwoszyna Wiktoria Śliwińska. Najpierw wskazała na pewną niestosowność w potraktowaniu wicewójta przesuniętego na niższe stanowisko, ale po stwierdzeniu, że się nie zna na polityce zacytowała bardzo trafne stwierdzenie, że „w polityce cała sztuka polega na tym, aby mieć dobre oczy i umieć wykorzystać ślepotę innych”.
Muszę nieskromnie powiedzieć, że chyba po raz pierwszy wójt pozytywnie odniósł się do mojego stwierdzenia gdy powiedziałem, że „wójt jest wzorem” (od red. w kontekście stwierdzenia radnej o polityce). Pochwalę się, że moja ocena nawet spodobała się wójtowi.

Szkoda, że tego nie widział radny Majek. Jednak nic straconego może odsłuchać w nagraniu Załącznik nr 1.
Analizując powyższy tekst potwierdza się przypuszczenie, że wszystkie te ruchy mają utrwalić układ ochronny niekompetentnych urzędników.
Henryk Palczewski

Załączniki:
1. Nagranie wypowiedzi wicewójta.
2. Wypowiedź wicewójta do prezesa Buchny.
3. „Czechowicza – dowody oszukiwania mieszkańców”
4. „Szanowny Panie Radny Marcinie Majek”
5. Oświadczenie majątkowe radnego Marcina Majka
6. Schemat organizacyjny Urzędu Gminy Kosakowo

Author

admin

Related Posts

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

Time limit is exhausted. Please reload the CAPTCHA.