shadow

Klasyczna zagrywka z niedouczonymi radnymi.

Odtrąbiony sukces na FB i innych forach, szczególnie przez radnego Adama Fajksa i radnego Marcina Majka (od 01 lutego 2017 r. wicewójt) po uchwaleniu planu Kościuszki, jest tylko dowodem na kompletny brak profesjonalizmu urzędników nie wspomnę o radnych.

Podstawowym uzasadnieniem podejmowanej decyzji o planie była zawarta umowa, określona jako najbardziej korzystna dla gminy. Można stwierdzić, iż bez tej umowy rada nie uchwaliłaby planu.

Mieszkańcy gminy Kosakowo, z kim my mamy do czynienia, a właściwe kto dba o nasze interesy.

Umowa zawarta pomiędzy Euro Styl Development Sp. z o.o. Morskie Sp. komandytowa a Gminą Kosakowo, nie ma mocy prawnej.

Podstawą skutecznie zawartej umowy jest odpowiednia reprezentacja stron do zaciągania zobowiązań. Z naszej strony jak najbardziej upoważniony do zawarcia umowy był wójt i tak było. Ze strony spółki do jej reprezentowania jest:

​Powyżej fragment wyciągu z KRS z datą 16.12.2016 r., z którego jednoznacznie wynika, że do zaciągania zobowiązań o wartości powyżej 2 mln zł. konieczna jest reprezentacja dwóch członków zarządu.

​Zobowiązania zaciągnięte przez Euro Styl Development Sp. z o.o. Morskie​ Spółka Komandytowa przekracza znacznie dopuszczalną kwotę, na którą wystarczyłby tylko jeden podpis.

​Jeżeli okazało by się, że w dniu zawarcia umowy (08.06.2016 r) był sposób reprezentacji podany w KRS Euro Styl Development Sp. z o.o. jak poniżej:

to w bardzo prosty sposób można policzyć, że do umowy wpisano takie zobowiązania, które przekraczają kwotę graniczną dla jednoosobowej reprezentacji
5 mln zł.

​Do obliczeń należy wziąć pod uwagę przede wszystkim:

 wartość terenu jaki ma być przekazany nieodpłatnie – łącznie 1,24 ha licząc po 235 zł za m² daje nam 2 914 tys. zł.
 wartość darowizny 500 tys. zł.

daje już kwotę 3 414 tys. zł. Do tego należy doliczyć wykonanie dróg szerokości
15 m z chodnikami na długości 530 m i zagospodarowanie terenów zielonych oraz budowa boiska na pewno sporo ponad brakujące 1,6 mln zł.

Zobowiązania zaciągnięte przez Euro Styl Development Sp. z o.o Morskie Spółka komandytowa przekraczają kwotę ponad 5 mln zł.
Reasumując umowa jest nieważna z racji złej reprezentacji spółki.

Czy ktoś wytłumaczy, o co w tym wszystkim chodzi ?

Henryk Palczewski

PS.
Szczegółowe odniesienie do treści umowy i do komentarzy Marcina Majka w następnym artykule.

Załączniki:
1. Umowa z Euro Styl Development Sp. z o.o. Morskie Spółka Komadytowa
2. Załącznik Nr 1, 1A i 2 do umowy
3. Wyciąg z KRS Euro Styl Development sp. z o.o.Morskoe Sp. komandytowa
4. Wyciąg z KRS Euro Styl Development Sp. z o.o.

Author

admin

Related Posts

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

Time limit is exhausted. Please reload the CAPTCHA.