shadow

5 025 946 zł to kwota, o którą Rada Gminy ma zwiększyć wydatki budżetowe. Powód do radości, ale także do niezadowolenia.

Cieszy, że środki te nie będą zablokowane na lokatach tylko zasilą budżet. Pisaliśmy o tym w art. pt. „Pomóżmy Wójtowi wydać … ponad 17 mln zł.” martwi natomiast fakt, że posiadamy jeszcze kolejne 5 mln, które nadal czekają na sensowne zagospodarowanie.

Rozwój gminy jest ściśle związany z wydatkami majątkowymi, które w przyszłości przysporzą nam dochody. Martwi więc fakt, że głównie zostaną zwiększone wydatki bieżące, o 3 mln zł. Mówiąc potocznie przejadamy tak poważną kwotę, zamiast przeznaczyć ją na rozwój.

Można by dyskutować nad poszczególnymi wydatkami bieżącymi, i jest o czym, wystarczy jednak przytoczyć dwa przykłady, które wiele mówią.

Ostatnio przetoczyła się dyskusja o budowie oświetlenia w gminie. Przeznaczenie dodatkowych pieniędzy na rozbudowę oświetlenia w kwocie 150 tys. zł można by nazwać krokiem w bardzo dobrym kierunku (ciekawe komu przypadnie ta kość), ale jak to się ma do zwiększenie o taką samą kwotę wydatków na promocję gminy oraz dodatkowo 374 tys. na dotację dla powołanej instytucji kultury, tym samym zwiększając wydatki na kulturę do kwoty 1 592 315 zł. O takie rzeczy należałoby zapytać radnych.

Zdając sobie sprawę, że pisanie o tak zasadniczych sprawach to głos wołającego na puszczy, warto jednak go wykrzyczeć, bo przyjdzie czas, że posłuży on do rozliczenia tych co nie chcą go usłyszeć.

Jest jedna sprawa, do której rada powinna podejść obiektywnie i rozsądnie.

W planowanych zmianach nieśmiało proponuje się wydatkowanie „drobnych” kwot na:

 • Połączenie drogowe Dębogórze – Suchy Dwór (dokumentacja) na kwotę 30 000 zł
 • Budowa fragmentu ul. Kościuszki (dokumentacja) na kwotę 50 000 zł

Sygnał, że w ogóle zaczęto myśleć o rozwiązaniu najbardziej istotnego hamulca rozwoju gminy jest bardzo dobrym znakiem.

Problem polega na tym, że jest to za mały krok w dobrym kierunku.

Wielokrotnie pisaliśmy, że szansą na przełamanie najtrudniejszego problemu w inwestycjach drogowych, jest skorzystanie z ustawy, która została specjalnie podjęta na tą okoliczność.

Ustawa potocznie nazwana „spec ustawą drogową” rozwiązuje problem nabywania gruntów pod drogi. Zgodnie z ustawą decyzja o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej (ZRID) jest podstawą do dokonaniu wpisu w księdze wieczystej

i wykazania gminy jako właściciela gruntów.

W naszej gminie mamy okazję skorzystać z dobrodziejstw powyższej ustawy przy budowie:

 • Derdowskiego (łącząca Kosakowo z płk. Dąbka okolice Galerii Szperk)
 • Paska – Chmielna (łącząca Suchy Dwór z Dębogórzem)
 • Obwodnica Pierwoszyna
 • Kościuszki z Traugutta (tylko wybudowanie obu tych dróg rozwiąże problem nowych osiedli w Pogórzu).

W związku z takimi potrzebami proponujemy, a zarazem wnioskujemy do Rady o dokonanie takich zmian w budżecie, które pozwoliłyby na przygotowanie pełnej dokumentacji wraz z uzgodnieniami pozwalającymi na złożenie wniosków o zezwolenie w procedurze ZRID.

Żeby uprzedzić komentarze osób nie do końca zorientowanych w sposobie w jaki powinniśmy działać, od razu wyjaśniam, że nie przyjmuję do wiadomości jakiejkolwiek wątpliwości typu: to się nie da.

Po pierwsze – na tym etapie naszym pilnym obowiązkiem jest pozyskanie gruntów.

Mając świadomość, że na to konieczne są pieniądze, odpowiadam: w obecnym budżecie po zmianie będziemy dysponować kwotą 6,3 mln zł na wykupy gruntów. To jest kwota, która w znacznym stopniu pokrywa niezbędne wydatki na wykup terenów pod drogi. Należy zwrócić uwagę, że odszkodowania za te grunty nie powinny obecnie przekroczyć ceny 100 zł za 1 m² oraz miejmy świadomość, że praktycznie musimy wykupić „paski” terenu niezbędne na poszerzenie pasa drogi, gdyż w większości jesteśmy właścicielami tych dróg.

Po drugie – otrzymanie decyzji ZRID nie wymusza na nas konieczności rozpoczęcia budowy. Wiadomym jest, że pozwolenie budowlane traci ważność jeżeli nie podejmie się prac w ciągu 5 lat, ale jak wiemy łatwo jest je przedłużyć. Nie dopuszczam w ogóle myśli, że w ciągu takiego czasu nie rozpoczniemy tych inwestycji.

W tym miejscu należałoby przejść do konkretów, a mianowicie ile by miałaby kosztować dokumentacja, o której pisałem na początku tekstu. Realny koszt każdego z projektów to kwota od 100 do 150 tys. zł., a więc mówimy o kwocie rzędu max. 600 tys. zł. W budżecie będziemy po zmianie posiadać 80 tys. zł na te cele. Brakującą kwotę 520 tys. zł radni na pewno mogą pozyskać zmniejszając wydatki na …, i w tym miejscu pozostawiam decyzję radnym jeżeli jednak będzie potrzebna podpowiedź to służę pomocą.

Obecna zmiana budżetu jest bardzo dobrą okazją do zmiany myślenia o rozwoju gminy.

Mam nadzieję, że interes gminy będzie ważniejszy od tego kto podpowiada rozwiązania.

Niestety do tej pory wszelkie podpowiedzi i propozycje były rozpatrywane pod kątem od kogo pochodzą, a nie pod kątem ich wartości.

PS.

Ciekawe jak radni podejdą do faktu, że w budżecie gminy na ten rok i w WPF na lata przyszłe nadal figuruje kwota 1 294 000 zł na rozbudowę szkoły w Pogórzu. Z tego co wiem to radni nie są przeciwni budowie szkoły w Pogórzu, jak to powiedział Wójt na spotkaniu w gimnazjum, tylko są przeciwko rozbudowie obecnej szkoły, a są za budową szkoły w nowej bardziej odpowiedniej lokalizacji. Na wszelki wypadek lepiej te pieniądze przeznaczyć na inny cel, pozostawienie ich

w tej formie w budżecie może narazić nas na straty.

Henryk Palczewski

Załączniki:

 1. Pomóżmy Wójtowi wydać … ponad 17 mln zł.” 
 2. Projekt uchwały zmiana budżetu. 
 3. Projekt uchwały zmiana WPF.
 4. Spec ustawa drogowa 

Author

admin

Related Posts

Komentarze

 1. Antek    

  Należy zwrócić uwagę, że odszkodowania za te grunty nie powinny obecnie przekroczyć ceny 100 zł za 1 m² oraz miejmy świadomość, że praktycznie musimy wykupić „paski” terenu niezbędne na poszerzenie pasa drogi, gdyż w większości jesteśmy właścicielami tych dróg.

 2. antek    

  „(…) praktycznie musimy wykupić „paski” terenu niezbędne na poszerzenie pasa drogi(…).

  Czy na prawdę uważa Pan, że tak łatwo bedzie nabyć jedynie „pasy” terenu? Który właściciel będzie chciał sprzedać jedynie kawałek swojej działki, żeby graniczyła ona później bezpośrednio z drogą? Rozumiem, że ewentualny zakup całej działki nie wchodzi w grę?

  1. admin    

   Sprawę wykupu terenów pod drogi reguluje tzw. spec ustawa, która przewiduje przejecie niezbędnych terenów z chwila wydania decyzji budowlanej. Właściciel ma prawo jedynie do odszkodowania według wyceny biegłych. W przypadku gdy teren przejęty pod drogę nie pozwalał na użytkowanie pozostałej części gruntu zgodnie z przeznaczeniem to gmina będzie w obowiązku wykupienia pozostałej części. Taki przypadek zachodzi przy przejęciu działki koniecznej do połączenia Traugutta z Płk.Dąbka.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

Time limit is exhausted. Please reload the CAPTCHA.