shadow

Tajne spotkanie Rady Gminy Kosakowo … zwołane przez wójta Gminy Kosakowo.

Tytuł szokujący jak na standardy demokracji, w naszej gminie to rzeczywistość.

W dniu 14 lipca 2017 r. został rozesłany do wszystkich radnych mail o treści:

Dzień dobry,  

Pan Wójt Jerzy Włudzik zaprasza na spotkanie w sprawie gminnych terenów dla Morskiego Portu Gdynia S.A.  (Dolina Logistyczna) zaplanowane na dzień  07.08.2017 r. (poniedziałek) o godz. 10:00  w Sali posiedzeń  tut. Urzędu (p. nr 108, I piętro). 

Z poważaniem,

Justyna Kalisz

Kancelaria Wójta Gminy Kosakowo

58 660 43 00

Informacja o tym spotkaniu nie została udostępniona publicznie na BIP Kosakowo, więc można domniemywać, że spotkanie miało być utajnione.

Stowarzyszenie Mieszkańców Gminy Kosakowo od lat walczy o jawność wszelkich poczynań dotyczących mieszkańców. W tym przypadku skorzystamy z zapisu ustawy o dostępie do informacji publicznej Art. 18 ust. 1, w którym zapisano Posiedzenia kolegialnych organów władzy publicznej pochodzących z powszechnych wyborów są jawne i dostępne.” W posiedzeniu mają uczestniczyć wszyscy radni, a co za tym idzie kolegialny organ władzy publicznej. Czujemy się w obowiązku przekazać mieszkańcom jak najpełniejsze sprawozdanie z tego spotkania.

 

Czego dotyczy tajemniczy temat ?

 

W dniu 6.07.2016 r. Rada Gminy Kosakowo podjęła uchwałę o wyrażeniu zgody na włączenie w granice obszaru Pomorskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej nieruchomości położonych na terenie Gminy Kosakowo.

Pismem z dnia 28.10.2016 r. Rejonowy Zarząd Infrastruktury wezwał Radę do zaprzestania naruszenia prawa polegającego na podjęciu powyższej uchwały. Podczas sesji w dniu 24.11.2016 r. Rada Gminy oddaliła to wezwanie, w wyniku czego wnioskodawca mógł skierować sprawę do sądu administracyjnego. Dalszych losów tej uchwały nie znamy, ale można domniemywać, że sprawa powraca, ale prawdopodobnie ma być przeforsowana w innej formie bez upubliczniania. Pytanie zasadnicze dlaczego w tak tajemniczej formie bez udziału społeczeństwa.

Dokumenty związane z tym tematem pod poniższymi linkami:

  1. uchwała w sprawie: podjęcia współdziałania z gminami tworzącymi obszar funkcjonalny Dolina Logistyczna w dziedzinie rozwoju gospodarczego, rozwoju przestrzennego i gospodarowania gruntami oraz rozwoju transportu.

  2. uchwała w sprawie : wyrażenia zgody na włączenie w granice obszaru Pomorskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej nieruchomości położonych na terenie Gminy Kosakowo.

  3. uchwała w sprawie wezwania do usunięcia naruszenia prawa złożonego przez Rejonowy Zarząd Infrastrukturyz dnia28 października 2016rokuw związku z podjętą uchwałą NrXXIX/58/2016Rady Gminy Kosakowo z dnia 6 lipca 2016 rokuw sprawie wyrażenia zgody na włączen

Załączniki do uchwały o Dolinie Logistycznej:

Program Operacyjny w zakresie rozwoju transportu dla obszaru funkcjonalnego Dolina Logistyczna 2020 z perspektywą 2050

Strategia Zrównoważonego Rozwoju obszaru funkcjonalnego Dolina Logistyczna 2020 z perspektywą 2050

Program Operacyjny w zakresie rozwoju przestrzennego i gospodarowania gruntami dla obszaru funkcjonalnego Dolina Logistyczna 2020 z perspektywą 2050

Program Operacyjny w zakresie rozwoju gospodarczego dla obszaru funkcjonalnego Dolina Logistyczna 2020 z perspektywą 2050

Author

admin

Related Posts

Komentarze

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

Time limit is exhausted. Please reload the CAPTCHA.