shadow

Suchy Dwór – wyłamał się

Zebranie sołeckie w Suchym Dworze pod wieloma względami różniące się od innych. Frekwencja jak na realia gminy rewelacyjna 3,09%. Dyskusja i wyniki głosowań w pewnym stopniu zaskakujące.

Spotkania w formie i treści, rewelacyjnie poprowadziła Pani Sołtys, a zarazem Radna Bożena Roszak, co można przypisać jej wieloletniemu doświadczeniu samorządowemu.

Pierwsze zaskoczenie dla mnie jako obserwatora wszystkich zebrań sołeckich, to przygotowanie pod kątem technicznym. Na żadnym, z dotychczas odbytych zebrań nie spotkałem się, żeby w profesjonalny sposób posłużono się rzutnikiem, który został wykorzystany do precyzyjnego przedstawienia rozliczenia środków sołeckich za ubiegły rok, ale także do pokazania propozycji podziału funduszu na ten rok oraz obrazowego przedstawienie harmonogramu budowy oświetlenia i dróg w Suchym Dworze.

Kolejne zaskoczenie, to fakt odbycia dyskusji nad pierwszym punktem zebrania, w sprawie konsultacji nad zmianą statutu sołectwa, która poprowadził Wice Wójt Marcin Majek. Szok i niedowierzanie, propozycja zmian, która do tej pory wszędzie przechodziła jednogłośnie, w Suchym Dworze została odrzucona stosunkiem głosów 19 do 16 przy 6 wstrzymujących się. Głosy w dyskusji na „tak” i na „nie” bardzo wyważone i merytoryczne, a poziom samej dyskusji to kultura na wysokim poziomie. To należy obejrzeć Cz.1 nagrań.

Nie mniejsze zaskoczenie to dyskusja podziału funduszu. Jednogłośnie przyjęto dwie propozycje na łączna kwotę 21 832,- zł; prace porządkowe przy świetlicy oraz dokończenie oświetlenia ulicy Pola w kierunku lasu.

Szeroką dyskusję wywołała propozycja przeznaczenia 30 000,- zł na budowę placu zabaw na działce gminnej obok świetlicy, przy uwzględnieniu, że w tym przypadku sołectwo otrzyma darowiznę w tej samej wysokości od firmy SPARTAN Jaworowe Wzgórze. Polemika w wyniku, której odrzucono tę propozycję oparta była na informacji, że deweloper mając zobowiązanie wobec mieszkańców zbudowania placu zabaw chce wywiązać się z niego kosztem gminy. W ostateczności rezygnując z tej darowizny przegłosowano przeznaczenie tej kwoty na rozbudowę istniejącego placu zabaw przy ulicy Kochanowskiego. Z 41 głosujących tylko 3 osoby były za placem zabaw przy świetlicy, 2 osoby się wstrzymały.

Henryk Palczewski

Linki do nagrań:

  1. Cz.1 https://youtu.be/RJW48Z1uaMw
  2. Cz.2 https://youtu.be/do_mntCA-ns
  3. Cz.3 https://youtu.be/QqtpEYVQGSU
  4. Cz.4 https://youtu.be/JXLEhl2wHZY
  5. Cz.5 https://youtu.be/_hS-LBKtFl8

Author

admin

Related Posts

Komentarze

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

Time limit is exhausted. Please reload the CAPTCHA.