shadow

Poniższy artykuł zamieszczamy w wersji w jakiej ukaże się w naszym biuletynie „M(N)asz głos” Nr 1. W tekście dodano zdjęcie zestawienia, które przedstawia korzyści dla gminy z nowych mieszkańców, którzy czują się …

Przeciwnik tam, gdzie powinien być sprzymierzeniec

Realizując podstawowe cele naszego stowarzyszenia, przygotowaliśmy projekt uchwały, którą poparło i złożyło w swoim imieniu 5 radnych. Przeciwko uchwale idącej naprzeciw żywotnym potrzebom mieszkańców negatywną opinię wystawił Wójt Gminy Kosakowo. Ze względu na brak możliwości szczegółowego przedstawienia tematu odsyłamy do internetu, a szczególnie na www.kosakowo.info lub do Facebooka na stronę stowarzyszenia lub grupy „Gmina Kosakowo XXI-go wieku”. We wskazanych miejscach można znaleźć kopie: opinii wójta, naszej odpowiedzi przesłanej do Rady Gminy oraz artykuły dotyczące uchwały.

W obecnej sytuacji całą nadzieję pokładamy w radnych, którzy ostatnimi czasy już dwukrotnie pokazali, że interes ogółu jest im bliższy niż nieracjonalne propozycje Wójta. Opinia Wójta do projektu uchwały sprowadza się do kontynuowania marazmu jaki panuje w gminie. Wszystkie propozycje idące w przyszłość są z góry oceniane jako: nie mające racjonalnego uzasadnienia, potrzebą „zaangażowania ogromnych środków” zaraz potem „znacznych środków” itd. itp. Nasza odpowiedź przedstawia całkowicie inny punkt widzenia. Dla nas wszystko jest możliwe do zrealizowania, ale w systematycznej pracy, a nie tylko na okoliczność wyborów.

Będziemy zadawać pytania, jednym z nich jest pytanie: jak to jest możliwe, że Wójt Gminy, który powinien dbać o wszystkich mieszkańców w ostentacyjny sposób szczególnie ignoruje obecne

i najbliższe potrzeby mieszkańców Pogórza i Mostów, co można wywnioskować po przeczytaniu jego opinii.

Czy trudno jest zauważyć w jakim tempie rozbudowuje się Pogórze i ilu przybywa mieszkańców ?

Dla zobrazowania tego faktu jaki wpływ na nasz budżet ma napływ nowych podatników może posłużyć zestawienie jakie przedstawiamy w wydaniu internetowym tego artykułu. Z danych oficjalnych wynika, że średnio rocznie w naszej gminie przybywa 555,71 mieszkańca.

W przeliczeniu każdy mieszkaniec gminy przysparza bezpośredni wpływ do budżetu w kwocie 1515,40 zł. Każdy znający podstawy matematyki łatwo może sprawdzić nasze obliczenie, z których wynika, że w okresie 4 lat nowi mieszkańcy zasilą budżet kwotą 8,42 mln zł. Warto zauważyć, że tak już się dzieje od 4 lat, dla których zrobiono zestawienie.

Można by na tym poprzestać, ale niestety niepokoi nas fakt, którego nie możemy pozostawić bez komentarza. Niepokojącym jest to, że w naszej gminie ma wszystko pozostać po staremu. Daleko do kampanii wyborczej, a z wiadomości, które dochodzą Wójt już znalazł godnego następcę, przynajmniej tak oświadczył na jednym ze spotkań.

Jako kontynuatora swoich rządów przedstawił kandydaturę Marcina Majka, obecnego Wice Wójta. Za wcześnie oceniać osiągnięcia jego 9-o miesięcznej działalności, ale w jednym już godnie naśladuje promotora. Wywiad udzielony przez niego w dniu 10.10.br. w „Radio Kaszebe” najwyraźniej to pokazuje. Propaganda, propaganda, propaganda … zero osiągnięć. Opinia Wójta do uchwały także musiała być co najmniej konsultowana, jeżeli nie napisana przez Wice Wójta chociażby z racji, że planowanie przestrzenne jest w jego gestii. W tej opinii według nas śmiesznie wygląda zatajenie prawdziwych intencji co do działki obok gimnazjum. Wójt podczas zebrania wiejskiego w Pierwoszynie, a Wice Wójt podczas wspomnianego wywiadu mówili o budowie stadionu na działce przy gimnazjum, w oficjalnej opinii ten fakt przemilczeli, a użyli argumentu możliwości budowy przedszkola. To jest właśnie potwierdzenie, że obaj włodarze albo nie mają pomysłu na rozwój gminy, albo cynicznie kłamią mówiąc jedno, a robiąc co innego.

Stowarzyszenie Mieszkańców Gminy Kosakowo , chce rozwoju gminy, a nie propagandy.

Henryk Palczewski.

Załączniki:

  1. Projekt uchwały http://kosakowo.info/wp-content/uploads/2017/10/Do-wkładki-oryginał-.pdf
  2. Opinia Wójta Gminy Kosakowo http://kosakowo.info/wp-content/uploads/2017/10/Opinia-Wójta-ws.-projektu-uchwały-ws.przystąpienia-do-sporządzenia-MPZP-cz.-obrębu-Pogórze-oraz-cz.-obrębu-Mosty-oraz-cz.-obrębu-Kosakowo.pdf
  3. Odpowiedź SMGK na opinię http://kosakowo.info/wp-content/uploads/2017/10/Odpowiedź-na-opinię-Wójta.pdf
  4. Obliczenie dochodów budżetu z nowych mieszkańców http://kosakowo.info/wp-content/uploads/2017/10/Obliczenia-dochodów-z-nowych-mieszkańców.jpg

Linki do nagrań:

  1. Wypowiedź Wójta na zebraniu w Pierwoszynie w dniu 26.09.2017 r. https://youtu.be/RLl7tha3gDQ
  2. Wypowiedź Wice Wójta w Radio Kaszebe 10.10.2017r. w 8:57 min o stadioniehttp://radiokaszebe.pl/inwestycje-w-gminie-kosakowo/

Author

admin

Related Posts

Komentarze

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

Time limit is exhausted. Please reload the CAPTCHA.