shadow

Najświeższe materiały do pkt.14 referendum w sprawie gazociągu.

Jak już pisaliśmy w poprzednim numerze Polska Spółka Gazownictwa Sp. z o.o., nie daje za wygraną i nadal forsuje przeprowadzenie gazociągu wysokiego ciśnienia przez naszą gminę. Tym razem złożyła do planu przygotowywanego dla Zatoki Puckiej dwa warianty wprowadzenia nitki gazociągu na ląd i skierowanie go do kawern znajdujących się na terenie nasze gminy. Jeden z wariantów najkrótszy (czyli najbardziej prawdopodobny) zaplanowano przeprowadzić przez tereny gdzie jeszcze niedawno RDOŚ, czyli Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska nie pozwoliła nam jako gminie zmienić studium zagospodarowania przestrzennego dla planowanej mariny „Nowa Holandia”.

Jak można przekonać się na załączonej mapce inwestora nie obchodzi fakt, że gazociąg ma przebiegać przez obszar ściśle chroniony Natura 2000 zarówno jako dyrektywa ptasia jak i siedliskowa. Dla nas to było nie do przeskoczenia i dlatego obszar dla naszej mariny ograniczono do 30 ha, a nie jak planowaliśmy kilkakrotnie więcej.

Poprowadzenie gazociągu w tym wariancie może w przyszłości całkowicie uniemożliwić nam rozbudowę mariny w 2 etapie, który jest planowany jeżeli założenia związane z tą inwestycją się sprawdzą.

Musimy poprzez referendum i potwierdzić nasz sprzeciw takiemu traktowaniu naszego dobra. Na mapce zaznaczono linią przerywaną alternatywę, o której od dawna była mowa. Przedstawiona alternatywa rozwiązuje wiele uwarunkowań, przede wszystkim nie niszczy naszego środowiska a co ważniejsze przebiega na granicach obszarów chronionych a nie przez ich środek. Nasze pytanie referendalne właśnie takie rozwiązanie dopuszcza i jest zgodne z już obowiązującym planem.

Jako ciekawostka, którą można zauważyć przeglądając część dokumentacji zarchiwizowanej w Urzędzie Morskim w tej sprawie to fakt, że nasza gmina była bardzo ochocza w załatwieniu gazociągu na naszych terenach. Uchwałę o przystąpieniu do planu podjęto 12 sierpnia 2010 r, czyli 6 dni wcześniej niż otrzymano zawiadomienie z Urzędu Morskiego (str.3 dok. pod linkiem nr 1) o wszczęciu postępowania w sprawie wydania pozwolenia na ułożenie gazociągu w obszarze wód wewnętrznych Zatoki Puckiej.

Henryk Palczewski

Linki do materiałów:

  1. Część dokumentacji związana z gazociągiem z archiwum Urzędu Morskiego. http://kosakowo.info/wp-content/uploads/2017/12/Dok.związane-z-pozwoleniem-5_10-wer.2.pdf

Author

admin

Related Posts

Komentarze

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

Time limit is exhausted. Please reload the CAPTCHA.