shadow

Spotkanie, które daje nadzieję …

Link do prezentacji http://kosakowo.info/wp-content/uploads/2018/01/Prezentacja-18.01.2018.ppt 

Link do nagrania https://www.facebook.com/www.kosakowo.info/videos/1604245369628642/

Nadzieję na to, że jesteśmy w stanie w naszej gminie rozmawiać spokojnie i merytorycznie, a nie tylko w pretensjach i agresji. Realizując pomysł spotkania byliśmy pełni obaw praktycznie o wszystko. Efekt przerósł nasze oczekiwania. To nic, że sala była za duża na nie za wysoką frekwencję, ale była dobrze przygotowana technicznie. Obecni na sali mieli poczucie, że ktoś ich wreszcie potraktował poważnie, a to dzięki temu, że przedstawiona na dużym ekranie prezentacja pozwoliła każdemu zrozumieć poruszane tematy.

W tym momencie chcielibyśmy podziękować, ale zarazem wyrazić naszą wdzięczność Dyrektorowi Kosakowskiego Centrum Kultury Krzysztofowi Andruszkiewiczowi, który dopilnował, żeby sala była dobrze przygotowana, ale co ważniejsze dzięki jego decyzji została udostępniona nam bezpłatnie, co jest sporym wyłomem w niechlubnej tradycji, gdyż do tej pory za udostępnienie sali musieliśmy płacić 500 zł.

Muszę przyznać, że miałem mieszane uczucia gdy pomimo indywidualnego zaproszenia skierowanego do Wójta, jego Zastępcy i Przewodniczącego Rady żaden z nich nie pojawił się na spotkaniu. Być może to było przyczyną, że spotkanie odbyło się w konstruktywnej atmosferze. Świadczyłaby o tym sytuacja, która wydarzyła się przy wejściu gdy niektórzy przychodzący pytali czy jest wójt, a po usłyszeniu, że go nie ma od razu wychodzili. Z nie potwierdzonych źródeł wiemy, ze wójt prawdopodobnie choruje, Zastępca Marcin Majek przysłał pismo iż „ze względu na wcześniej umówione i potwierdzone inne spotkanie” nie przybędzie. Mamy nadzieję, że było to ważniejsze spotkanie niż spotkanie z mieszkańcami w ważnych sprawach gminnych. W sprawie nieobecności Przewodniczącego Rady Marcina Kopitzkiego wolę się nie wypowiadać, bo mógłbym za bardzo urazić jego wybujałe mniemanie o sobie.

Całe spotkanie sprowadziło się do omówienia pytań, które mamy zamiar zadać w referendum pod, którego wnioskiem zbieramy teraz podpisy. Nagranie spotkania można znaleźć pod linkiem https://www.facebook.com/www.kosakowo.info/videos/1604245369628642/

Dla łatwiejszego zapoznania się z omawianymi pytaniami poniżej zestawienie linków do artykułów, w których szczegółowo są one opisywane oraz podajemy min. nagrania, w której dany pkt jest przedstawiany.

Link do prezentacji http://kosakowo.info/wp-content/uploads/2018/01/Prezentacja-18.01.2018.ppt

 1. Pyt. Nr 1 – 07:00 min nagrania – art. http://kosakowo.info/?p=4569
 2. Pyt. Nr 2 – 10:40 min nagrania – art. http://kosakowo.info/?p=4569
 3. Pyt. Nr 3 – 15:05 min nagrania – art. http://kosakowo.info/?p=4562 oraz http://kosakowo.info/?p=4702
 4. Pyt. Nr 4 – 19:10 min nagrania – art. http://kosakowo.info/?p=4761
 5. Pyt. Nr 5 – 23:30 min nagrania
 6. Pyt. Nr 6 – 25:20 min nagrania
 7. Pyt. Nr 7 – 27:40 min nagrania – art. http://kosakowo.info/?p=4485
 8. Pyt. Nr 8 – 31:00 min nagrania – art. http://kosakowo.info/?p=4498 http://kosakowo.info/?p=4774
 9. Pyt. Nr 9 – 31:48 min nagrania – art. http://kosakowo.info/?p=4374
 10. Pyt. Nr 10 – 34:45 min nagrania
 11. Pyt. Nr 11 – 36:55 min nagrania
 12. Pyt. Nr 12 – 40:40 min nagrania
 13. Pyt. Nr 13 – 49:40 min nagrania
 14. Pyt. Nr 14 – 51:10 min nagrania – art. http://kosakowo.info/?p=4732 http://kosakowo.info/?p=4781

Spotkanie zakończyliśmy apelem i prośbą o zaangażowanie się w zbieranie podpisów, tak żeby do 29 stycznia br. było ich 1028 ważnych, czyli na wszelki wypadek co najmniej 1100.

Problem i trudności w zbieraniu podpisów wynikają z tego, że wielu mieszkańców ma obawy co do podawania swojego nr PESEL, niestety jest to wymóg formalny, którego brak unieważnia dane poparcie.

Apelujemy: wspomóżcie zbieranie podpisów.

Author

admin

Related Posts

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

Time limit is exhausted. Please reload the CAPTCHA.