shadow

Sołtys Pogórza wprowadza nowe standardy zebrań wiejskich

Będąc pod wrażeniem formy spotkania w Pierwoszynie podczas, którego prezentowałem pytania, referendalne, Sołtys Pogórza a zarazem Radny Gminy Kosakowo Pan Antoni Strzelec, poprosił mnie o przygotowanie prezentacji na temat ważnych spraw dotyczących Pogórza.

Nie będę ukrywał, że taka prośba była dla mnie nie tylko zaszczytem, ale przede wszystkim potwierdzeniem słuszności celu jakie postawiło sobie nasze stowarzyszenie, a mianowicie budowanie świadomego społeczeństwa samorządowego.

Poniżej zamieszczam linki do nagrań przedstawionej prezentacji, która jest zawarta w dwóch częściach. Pierwsza część dotyczy dwóch tematów drogowych, druga natomiast przedstawia sprawę szkół na terenie Pogórza. Przedstawione problemy powinny wzbudzić dyskusję, bo tylko wówczas możemy uniknąć nieodwracalnych szkód dla gminy.

Najpilniejszym i najważniejszym działaniem jest wpłyniecie w skuteczny sposób na władze, żeby w miejscowym planie zagospodarowania ostatnich terenów Pogórza, które nie mają uchwalonego planu wprowadzić lokalizacje dla szkoły.

Trudno sobie wyobrazić, że mając w tej chwili cztery szkoły, które pracują w systemie dwu zmianowym przy obecnej liczbie mieszkańców około 13,5 tys. mieszkańców, w projekcie planu nie przewiduje się umiejscowienia szkoły dla osiedli, w których w niedługim czasie będzie dodatkowych ponad 8 do 10 tys. mieszkańców.

Żeby było jasne, nikt nie mówi, że ta szkoła musi już być budowana, chociaż jak przedstawiono w prezentacji mogłaby być zamiast rozbudowywania obecnej. Rozbudowa obecnej szkoły przysporzy nam tylko dodatkowe 250 miejsc, a w nowych osiedlach potrzeby są znacznie większe.

Karygodnym natomiast jest fakt, że po uchwaleniu planu w proponowanej wersji nie przewidziano nigdzie miejsca na budowę szkoły pośród nowych osiedli. To nie jest głupota, ale ewidentne działanie na szkodę mieszkańców.

Obejrzenie prezentacji przybliży i rozjaśni obraz tragicznej sytuacji jaką chcą nam zgotować obecne władze.

Henryk Palczewski

Cz.1 https://youtu.be/sBdvnTjCLo0

Cz.2 https://youtu.be/O7Fo2vGg5s8

Author

admin

Related Posts

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

Time limit is exhausted. Please reload the CAPTCHA.