shadow

Czy ktoś to wytłumaczy ?

Przez 3 lata budowa dróg praktycznie była wstrzymana. Podawano wiele przyczyn tego stanu, ale nigdy nie brano pod uwagę, że przyczyną może być niewyobrażalny stan zarządzania i bałagan w podejmowaniu decyzji.

Dowodem na to jest historia budowy ul. Dorsza, jednej z ważniejszych ulic dla mieszkańców Pogórza, a na pewno dla mieszkańców osiedla Mistral.

Załączone zdjęcie przedstawia wynik trudu urzędników, którzy pracowali nad przetargiem na jej wykonanie. Być może jakiś czytelnik wyciągnie sensowne wnioski z przedstawionej historii, bo dla mnie cała historia jest nie do wytłumaczenia.

Można długo analizować, ale zawsze na końcu pozostanie pytanie:

dlaczego zatwierdzony 5.10.2017 r. przez J.Włudzika wynik 3 edycji według, której ul.Dorsza miała być wykonana w asfalcie, został pominięty bez opublikowania przyczyny, a po

5 miesiącach M.Majek przedstawia nowy SIWZ według którego ul. Dorsza ma być wykonana w płytach betonowych.

Ogłoszony i zatwierdzony przez M.Majka wynik przetargu na wykonanie ul. Dorsza w płytach betonowych zamiast w asfalcie jest droższy o 117 345,37 zł.

Jak nazwać takie działanie i czy da się je racjonalnie wytłumaczyć ?

Być może Wicewójt Marcin Majek ma sensowne wytłumaczenie na takie szastanie naszymi pieniędzmi ? Myślę, że czytelnicy chcieliby je poznać bo ja na pewno.

Henryk Palczewski

Postępowanie unieważnia się na podstawie art. 93 ust. 1 pkt. 4 ustawy Prawo zamówień publicznych (tekst jedn. Dz. U. 2015. poz. 2164 z późn. zm.)

Art. 93. 1. Zamawiający unieważnia postępowanie o udzielenie zamówienia, jeżeli:

  1. cena najkorzystniejszej oferty lub oferta z najniższą ceną przewyższa kwotę, którą zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia, chyba że zamawiający może zwiększyć tę kwotę do ceny najkorzystniejszej oferty;

Linki do dokumentów:

  1. SIWZ 3 http://kosakowo.info/wp-content/uploads/2018/04/SIWZ-3-edycja-8.08.2017.pdf
  2. SIWZ 4 http://kosakowo.info/wp-content/uploads/2018/04/SIWZ-4-edycja-14.03.2018.pdf
  3. Wybór oferty 3 http://kosakowo.info/wp-content/uploads/2018/04/Wybór-oferty-3-edycja.pdf
  4. Wybór oferty 4 http://kosakowo.info/wp-content/uploads/2018/04/Wybór-oferty-4-edycja.pdf

Author

admin

Related Posts

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

Time limit is exhausted. Please reload the CAPTCHA.