shadow

Okradanie gminy, czy tylko niekompetencja ?

Według dokumentów do, których dotarłem, Gmina Kosakowo już straciła co najmniej 122 tys. zł, a w przyszłości kolejne setki tysięcy.

Na odpowiedź na zadane w tytule pytanie będę musiał poczekać do czasu kiedy Rada Gminy rozstrzygnie złożoną przeze mnie skargę na działanie Wójta Gminy Kosakowo.

Kopię skargi wraz z załącznikami, zamieszczam w linkach do tej informacji.

Skarga dotyczy bezprawnego wypłacenia odszkodowania za drogi. Pomijam, że odszkodowanie wypłacono za drogi w szczerym polu, a nie wypłaca się za drogi, które gmina nie może budować gdyż nie jest właścicielem terenu, ale bulwersujący jest fakt, że stwarzając pozory działania zgodnie z prawem zmieniono decyzję z 2004 roku tylko po to, żeby wyprowadzić z gminnej kasy co najmniej 122 tys. zł,

a dodatkowo nakładając na gminę prawie milionowe wydatki.

Wszystko to w ramach nieistniejącego według sądu układu gminnego. W kolejnych artykułach temat będzie rozwijany. Wbrew starającym się zdyskredytować moje działania niniejsza informacja nie zawiera nazwisk, nie dlatego, że nie mogę ich publikować (zainteresowani są osobami publicznymi), ale dlatego, że daję im szansę na naprawienie szkody. Oczywiście czas na naprawę jest ograniczony i jest zależny od reakcji samych zainteresowanych oraz radnych gminy Kosakowo.

Henryk Palczewski

Linki :

0. Link do skargi http://kosakowo.info/wp-content/uploads/2018/04/Skarga.pdf

 1. Decyzją nr G-7430/52/2004/MK z dnia 8 grudnia 2004 roku http://kosakowo.info/wp-content/uploads/2018/04/Zał.-nr-1-Decyzje-z-dnia-8.12.2004.pdf
 2. Postanowienie z dnia 1 sierpnia 2017 r. http://kosakowo.info/wp-content/uploads/2018/04/Zał.-nr-2-Decyzje-z-dnia-01.08.2017.pdf
 3. Postanowienie z dnia 9 sierpnia 2017 r. http://kosakowo.info/wp-content/uploads/2018/04/Zał.-nr-3-Decyzje-z-dnia-09.08.2017.pdf
 4. Decyzja zmieniająca z dnia 27 października 2017 r. http://kosakowo.info/wp-content/uploads/2018/04/Zał.-nr-4-Decyzje-zmieniajaca-z-dnia-27.10.2017.pdf
 5. Umowa z dnia 12 grudnia 2017 r. http://kosakowo.info/wp-content/uploads/2018/04/Zał.-nr-5-umowa-ustalenia-odszkodowania-z-dnia-12.12.2017.pdf
 6. Mapka z numerami działek – lokalizacja działki 3/81 http://kosakowo.info/wp-content/uploads/2018/04/Zał.-nr-6-Mapka-z-nr-działek.jpg
 7. Uchwała m.p.z.p. Obejmująca działkę 3/81 http://kosakowo.info/wp-content/uploads/2018/04/Zał.-nr-7-mpzp-uchwała.pdf
 8. Fragment m.p.z.p. obejmujący teren 82 KD http://kosakowo.info/wp-content/uploads/2018/04/Zał.-nr-8-teren-82-KD.jpg
 9. Fragment m.p.z.p. obejmujący teren 83 KD http://kosakowo.info/wp-content/uploads/2018/04/Zał.-nr-9-teren-83-KD-droga-wew.-z-mpzp.jpg
 10. Fragment m.p.z.p. z określeniem powierzchni terenów 82 KD i 83 KD http://kosakowo.info/wp-content/uploads/2018/04/Zał.-nr-10-pomiary-powierzchni-drogi-wewnetrzneji-83-KD.jpg
 11. Fragment oryginalnego m.p.z.p. dotyczącego powyższych decyzji. http://kosakowo.info/wp-content/uploads/2018/04/Zał.-nr-11-fragment-m.p.z.p.-dotyczacy-sprawy.jpg

Author

admin

Related Posts

Komentarze

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

Time limit is exhausted. Please reload the CAPTCHA.