shadow

Bezpodstawne wypłacenie odszkodowania ze szkodą dla gminy, nie jest tak ważne jak ochrona członka grupy od odpowiedzialności karnej.

Dokładnie przed miesiącem zamieściłem artykuł pt. „Okradanie gminy, czy tylko niekompetencja ?” http://kosakowo.info/?p=4971. Z założenia artykuł miał posłużyć doprowadzeniu do zwrotu niesłusznie wypłaconego odszkodowania. To co się stało na wczorajszej (24.05.2018 r) sesji Rady Gminy w sprawie skargi, o której napisałem, świadczy tylko o tym, że „Grupa kolesi” trzyma się razem i zmusza mnie do złożenia zawiadomienia o przestępstwie opisanym w kodeksu karnym

Art. 231. § 1. Funkcjonariusz publiczny, który, przekraczając swoje uprawnienia lub nie dopełniając obowiązków, działa na szkodę interesu publicznego lub prywatnego, podlega karze pozbawienia wolności do lat 3.

Dokumentacja, z którą każdy może się zapoznać zamieszczona została pod poniższymi linkami.

Zdaję sobie sprawę, że „Grupa kolesi” może próbować post factum usankcjonować wypłatę 122 tys. zł jednemu z tej grupy, ale nie jest w stanie usankcjonować ewidentnego przestępstwa polegającego na wypłaceniu odszkodowania za przejęcie dwóch przejść dla pieszych, czego ustawa nie przewiduje. Odszkodowania dotyczą tylko dróg publicznych gminnych, a przejścia dla pieszych w to się nie wpisują. Dlatego też w tak śmiałej formię mogę pisać o przestępstwie i jeszcze śmielej napisać, że tym razem świadomie Przewodniczący Rady Gminy Kosakowo nie dopuszczając mnie do głosu, jako składającego skargę, utwierdził mnie w przekonaniu, że co najmniej wspomaga „Grupę kolesi”, która dokonała skoku na naszą kasę. Potocznie takie działanie nazywa się przestępczością „białych kołnierzyków” co według Wikipedii mówi się o osobach, które „wykorzystują zajmowane przez siebie stanowiska w świecie biznesu i polityki do popełniania przestępstw.

Na razie chciałbym zwrócić uwagę, że komisja rewizyjna przyjęła oświadczenie w sprawie mojej skargi (oświadczenie w linku poniżej), z którego wynika, że członkowie komisji rewizyjnej (zastrzegam – nie wszyscy) są delikatnie mówiąc ściśle związani z grupą. Każdy kto przeczyta oświadczenie komisji śmiało może ocenić jak „obiektywnie” rozpatrzono skargę w świetle tego co w oświadczeniu napisano, iż komisja nie miała „możliwości prawnych zbadania zgodności z prawem ostatecznych decyzji administracyjnych”, i nie badając jakichkolwiek dokumentów śmiało z mocą autorytetu komisji przegłosowała, że „komisja rewizyjna nie zgadza się z twierdzeniem zawartym w skardze jakoby zawarcie doprowadziło do wyrządzenia szkody interesowi publicznemu”. Praktycznie nic dodać nic ująć, po zatem, że na podstawie  takiego oświadczenia pozostała część grupy już na posiedzeniu Rady, nie znając kompletnie sprawy także przegłosowała, że skarga jest „bezzasadna”.

Najlepiej to ujął radny Fajks, który stwierdził „Z natury rzeczy skarga więc musi być uznana za niezasadną, ponieważ myśmy do meritum tej skargi przejść nie mogli”. Oczywiście głosował za uznaniem skargi jako niezasadnej, chociaż jak sam przyznał meritum nie rozpatrywał. Wydaje mi się, że takie postępowanie ma swoją nazwę medyczną jako jednostka chorobowa. Swoją drogą czy pod pojęciem „Z natury rzeczy” należy rozumieć „Z natury „Grupy kolesi”” ?

Przebieg dyskusji na posiedzeniu komisji rewizyjnej i sesji rady w sprawie skargi, w linkach poniżej.

Sprawa będzie nadal się toczyć, a o jej postępach będę informował na bieżąco.

Henryk Palczewski

PS. Wyjaśniam, że nazwa „Grupa kolesi” dotyczy nieformalnej grupy osób, która nawzajem popiera się w celu uzyskania korzyści. Oczywiście korzyści dla mieszkańców, którymi przede wszystkim są oni :).

Linki do materiałów:

 1. Oświadczenie komisji rewizyjnej http://kosakowo.info/wp-content/uploads/2018/05/Oświadczenie-komisji.pdf
 2. Link do skargi http://kosakowo.info/wp-content/uploads/2018/04/Skarga.pdf
 3. Decyzją nr G-7430/52/2004/MK z dnia 8 grudnia 2004 roku http://kosakowo.info/wp-content/uploads/2018/04/Zał.-nr-1-Decyzje-z-dnia-8.12.2004.pdf
 4. Postanowienie z dnia 1 sierpnia 2017 r. http://kosakowo.info/wp-content/uploads/2018/04/Zał.-nr-2-Decyzje-z-dnia-01.08.2017.pdf
 5. Postanowienie z dnia 9 sierpnia 2017 r. http://kosakowo.info/wp-content/uploads/2018/04/Zał.-nr-3-Decyzje-z-dnia-09.08.2017.pdf
 6. Decyzja zmieniająca z dnia 27 października 2017 r. http://kosakowo.info/wp-content/uploads/2018/04/Zał.-nr-4-Decyzje-zmieniajaca-z-dnia-27.10.2017.pdf
 7. Umowa z dnia 12 grudnia 2017 r. http://kosakowo.info/wp-content/uploads/2018/04/Zał.-nr-5-umowa-ustalenia-odszkodowania-z-dnia-12.12.2017.pdf
 8. Mapka z numerami działek – lokalizacja działki 3/81 http://kosakowo.info/wp-content/uploads/2018/04/Zał.-nr-6-Mapka-z-nr-działek.jpg
 9. Uchwała m.p.z.p. Obejmująca działkę 3/81 http://kosakowo.info/wp-content/uploads/2018/04/Zał.-nr-7-mpzp-uchwała.pdf
 10. Fragment m.p.z.p. obejmujący teren 83 KD http://kosakowo.info/wp-content/uploads/2018/04/Zał.-nr-9-teren-83-KD-droga-wew.-z-mpzp.jpg
 11. Fragment m.p.z.p. z określeniem powierzchni terenów 82 KD i 83 KDhttp://kosakowo.info/wp-content/uploads/2018/04/Zał.-nr-10-pomiary-powierzchni-drogi-wewnetrzneji-83-KD.jpg
 12. Fragment oryginalnego m.p.z.p. dotyczącego powyższych decyzji.http://kosakowo.info/wp-content/uploads/2018/04/Zał.-nr-11-fragment-m.p.z.p.-dotyczacy-sprawy.jpg
 13. Uchwała o przejęciu drogi Dopka i Kołłątaja http://kosakowo.info/wp-content/uploads/2018/05/Zał.-nr-14-Nadanie-nazw-i-przyjęcie-dróg-gminnych-do-zasobu.pdf
 14. Cz. 1 Komisji rewizyjnej https://youtu.be/ecBDxM6HDbU
 15. Cz. 2 Komisji rewizyjnej https://youtu.be/gqdUlaWFxPs
 16. Cz. 3 Komisji rewizyjnej https://youtu.be/4uU2rS-G2fg
 17. Cz. 4 Komisji rewizyjnej https://youtu.be/GDuTH2M_QlE
 18. Cz. 5 Komisji rewizyjnej https://youtu.be/iCF27RI3X3Y
 19. Cz. 6 Komisji rewizyjnej https://youtu.be/XCo1fg-T_M8
 20. Cz. 7 Komisji rewizyjnej https://youtu.be/fSNnROaVRRo
 21. Fragment sesji dotyczący rozpatrzenia skargi https://youtu.be/C-kti86S4QQ

Author

admin

Related Posts

Komentarze

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

Time limit is exhausted. Please reload the CAPTCHA.