shadow

Opublikowany wczoraj (19.06.2018 r.) projekt planu dla obszarów morskich http://www.umgdy.gov.pl/?cat=274 obejmujący najważniejszy dla nas problem związany z przebiegiem gazociągu wysokiego ciśnienia, pozostaje bez zmian i nadal przewiduje się jego wyprowadzenie z zatoki na brzeg w Mechelinkach.

Zagrożenie do jakiego może dojść, jest coraz bliżej. Najgorsze w tym wszystkim jest to, że nasze władze zamiast wszystko robić, żeby do tego nie doszło, świadomie czy nie ułatwiają uchwalenie planu, który będzie dla nas katastrofą.

Urzędnicy, a właściwie Wójt, który nas reprezentuje w procedurze uchwalania planu od 2014 r., złożyli łącznie 16 uwag, ale tylko jedna z nich złożona dopiero 27.02.2018 r. dotyczyła gazociągu. Złożone uwagi jakkolwiek ważne, są niczym w porównaniu z tym na co odbyło się w naszej gminie w 2013 roku skuteczne referendum, w którym wypowiedzieliśmy się wyraźnie przeciwko usytuowaniu gazociągu przebiegającego przez Mechelinki i Mosty.

Załączone zdjęcie przedstawia zbiorczo wszystkie uwagi złożone przez Urząd Gminy w Kosakowie. http://kosakowo.info/wp-content/uploads/2018/06/podakweny.jpg

Uwaga dotycząca przebiegu gazociągu została potraktowana tak jak na to zasługiwała, a mianowicie delikatnie wskazano, że nasi urzędnicy są kompletnie niedouczeni.

Streszczenie treści uwagi: „Nie uwzględnianie przebiegu gazociaguDN700 w części morskiej z lądowaniem przy granicy morskiej gminy Kosakowo”

Sposób uwzględnienia wniosku: „nie uwzględniony w części planowania gazociągu DN700 – gazociąg posiada prawomocną decyzję lokalizacyjną i musi być brany pod uwagę w projekcie planu”

Nic dodać nic ująć, inaczej nie mogło być. Pozwolenie na lokalizacje gazociągu z wylotem w Mechelinkach wydano 15.11.2010 r. (link nr 2) o czym gmina została powiadomiona i dopóki jest ono w mocy projektanci planu nie mogą tego pominąć.

Trudno dociec, czy sposób działania na niekorzyść naszej gminy jest zamierzony w wyniku jakiejś zmowy, czy to tylko bałagan i niewiedza. Projektanci wyraźnie dali do zrozumienia, że najpierw musi być zmieniona decyzja lokalizacyjna.

Proszę tylko nie mówić, że to niemożliwe.

Procedurę zmiany decyzji na podstawie art. 155 k.p.a. niedawno bo w 2017 r. Wójt skutecznie zastosował w stosunku do prawomocnej decyzji z 2004 roku o podziale geodezyjnym. Na podstawie zmienionej decyzji, Wice Wójt wypłacił, a nie musiał, ponad 191 tys. zł. Więcej w art. pt. „Grupa kolesi „ poszła o krok za daleko … ukrywa przestępstwo. http://kosakowo.info/?p=500

Oczywiście zmiana tej decyzji może być dokonana tylko za zgodą strony, która nabyła prawo, ale w obliczu faktu, ze w dniu 22.11.2017 r. Polska Spółka Gazownictwa złożyła pismo uzupełniające do GUM, uzyskanie takiej zgody nie powinno być trudne. PSG Sp. z o.o. w swoim piśmie stwierdza, że „z uwagi na trudności w lokalizacji gazociągu w części lądowej w gminie Kosakowo prosi o wyznaczenie alternatywnego korytarza dla przebiegu gazociągu w części morskiej” jednocześnie w załączniku przedstawia proponowany przebieg omijający Mechelinki i Mosty. (Link nr 8)

Nie pozostaje nic innego jak oczekiwać na reakcję urzędników.

Przepraszam, że być może zbyt emocjonalnie podchodzę do tego tematu, ale już dłużej nie mogę patrzeć na to w jaki sposób są traktowane nasze sprawy.

Henryk Palczewski

Linki:

  1. Zdjęcie uwag złożonych przez gminę http://kosakowo.info/wp-content/uploads/2018/06/podakweny.jpg
  2. Pozwolenie na lokalizacje przebiegu gazociągu http://kosakowo.info/wp-content/uploads/2017/12/Dok.zwi%C4%85zane-z-pozwoleniem-5_10-wer.2.pdf
  3. Zdjęcie propozycji PSG i podobny wariant lepszy dla mieszkańców http://kosakowo.info/wp-content/uploads/2017/12/Studium-w-zakresie-Mariny.jpg
  4. Art. na temat z 8.12.2017 r. http://kosakowo.info/?p=4781
  5. Zdjęcie przebiegu gazociągu w poprzedniej wersji projektu http://kosakowo.info/wp-content/uploads/2017/11/IMG_7508.jpg
  6. Zdjęcie z obecnej wersji planu gdzie przebieg gazociągu ukryty, a jest jedynie w tekście

    http://kosakowo.info/wp-content/uploads/2018/06/podakweny.jpg

  7. Grupa kolesi” poszła o krok za daleko … ukrywa przestępstwo http://kosakowo.info/?p=500
  8. Pismo PSG Sp. z o.o. z 22.11.2017 r. http://kosakowo.info/wp-content/uploads/2018/06/PSG-modyfikacja-przebiegu.pdf

Author

admin

Related Posts

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

Time limit is exhausted. Please reload the CAPTCHA.