shadow

Dokumenty w linkach pod postem.

Członkowie komisji budżetowej, chcą dotrzeć do prawdziwych przyczyn tragicznej sytuacji z dostawami wody w naszej gminie. Dlatego też przerwano posiedzenie komisji i ustalono jej dalszy ciąg we wtorek 26 czerwca. Przerwa w obradach wynikła głównie z powodu braku dokumentów spółki, o które od dawien dawna radni postulowali. Żeby radnym było łatwiej spełniamy ich oczekiwania i w linkach pod artykułem zamieszczamy pełne sprawozdanie za 2017 r., tym samym spełniamy o 24 godz. szybciej prośbę radnego Fajksa, który oczekiwał, że dokumenty będą chociaż na dzień wcześniej, żeby mógł się lepiej przygotować. Zgromadzenie Wspólników odbyło się 26 kwietnia br. więc tak długie trzymanie dokumentów w tajemnicy przed radnymi daje dużo do myślenia. Powstaje pytanie, czy to tylko z powodu kolejnej straty ?

Przyglądając się dokumentom zawartym w sprawozdaniu można wyciągnąć dużo wniosków. Na tym etapie nie chcę, z góry przedstawiać swoich sugestii, ale na pewno oczekiwałbym odpowiedzi na parę podstawowych pytań:

 1. Dlaczego w 2017 r. pomimo problemów od wielu lat z wodą nie przeprowadzono istotnych inwestycji w celu poprawy sytuacji, a jedynie zajmowano się bieżącą eksploatacją.
 2. Dlaczego Zarząd Spółki nie wyegzekwował uchwały z o pokryciu straty za 2016 r. w wysokości 339 622,45 zł oraz za 2017 r. w wysokości 247 958,95 zł. (Brak stosownych zmian do budżetu).
 3. Skąd wynika duża kwota (1 084 375,01 zł) należności jak i spora kwota zobowiązań

  (551 228,68 zł)

Materiałów do analizy jest sporo i można mieć tylko nadzieję, że kandydaci na stanowisko wójta przedstawią skuteczne sposoby naprawy spółki PEKO, bo dotychczasowe obiecanki o Programie Naprawczym do tej pory, albo nie ujrzały światła dziennego, albo w ogóle są nieskuteczne.

Osobnej analizy wymaga struktura zatrudnienia i schemat organizacyjny, ale na to przyjdzie jeszcze czas.

Henryk Palczewski

Linki do dokumentów:

 1. Bilans 2017 http://kosakowo.info/wp-content/uploads/2018/06/Bilans-2017-z-podpisem.pdf
 2. RZS 2017 r. http://kosakowo.info/wp-content/uploads/2018/06/Rachunek-Zysków-i-strat-2017-z-podpisem.pdf
 3. Sprawozdanie Zarządu http://kosakowo.info/wp-content/uploads/2018/06/Sprawozdanie-z-działalności-2017-z-podpisem.pdf
 4. Informacja dodatkowa http://kosakowo.info/wp-content/uploads/2018/06/Informacja-dodoatkowa-z-podpisem.pdf
 5. Uchwała o pokryciu straty http://kosakowo.info/wp-content/uploads/2018/06/Uchwała-pokrycie-straty-.pdf
 6. Uchwała o zatwierdzeniu sprawozdania http://kosakowo.info/wp-content/uploads/2018/06/Zatwierdzneie-z-podpisem-1.pdf

Author

admin

Related Posts

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

Time limit is exhausted. Please reload the CAPTCHA.