shadow

Sposób w jaki traktuje się problem braku wody pokazuje, że władza oceniła, iż dotyczy on niewielkiego elektoratu i postanowiła postawić na teoretycznie większy elektorat, który może być przekupiony w szybszy sposób.

Dla uspokojenia nieprzychylnych nastrojów związanych z brakiem wody w dniu 25.06.2018 r. urzędnicy wydali oświadczenie pt. „Zaopatrzenie w wodę Gminy Kosakowo” (w załączeniu linki). Z racji, że przedstawione oświadczenie jest przysłowiową „ściemą” dla „ciemnego ludu” bez konkretów dla rozmycia kompromitacji podpisali je wszyscy „świeci” od Dyrektora PUK PEKO poprzez Kierowników dwóch referatów i na końcu Wójta i jego Zastępcy.

Ostatni punkt oświadczenia „5.5. W celu zapewnienia skutecznego realizowania przedstawionych założeń niezbędne jest zabezpieczenie stosownych środków w WPF dla Gminy Kosakowo” podsumowuje wartość dokumentu jako zerową.

Wydawałoby się, że temat jest tak pilny do realizacji, że powinien znaleźć się na sesji, która odbyła się dwa dni później. Zmiany WPF (Wieloletnia Prognoza Finansowa – dokument, który określa zadania na najbliższe lata) dotyczyły innych spraw, które według władz są pilniejsze.

Pierwsza zmiana dotyczyła zwiększenia wydatków na budowę szkoły w Pogórzu (w obecnej lokalizacji) z planowanych na początku roku 12,3 mln zł do … 30,5 mln zł w obecnej wersji.

Druga niespodziewana zmiana, bo wprowadzona jako autopoprawka Wójta dotyczyła sprawy „pilnej” i „nagłej”, dołożenia 500 tys. zł. do rozstrzygniętego 3,5 godz. przed sesją przetargu na wykonawstwo skrzyżowania ul. Traugutta z Płk. Dąbka i Porębskiego.

Najniższa oferta przetargowa opiewała na 3,3 mln zł co przewyższało kwotę zaplanowaną w budżecie o 570 tys. zł. Żeby osiągnąć cel nadrzędny, czyli przychylność wyborców Pogórza, w trybie pilnym zakombinowano w WPF w taki sposób, że brakującą kwotę znaleziono kosztem ograniczenia wykupów gruntów w 2019 r. między innymi na niezbędną inwestycję budowy przedszkola w Pogórzu.

Efekt tych kombinacji to zlekceważenie problemu z dostawą wody dla części mieszkańców gminy, a także i oddalenie budowy przedszkola w Pogórzu.

Można by powiedzieć, że jest to zła sytuacja, ale jak to często powtarzam „nie ma tego złego co by na dobre nie wyszło”. Dzięki takim bezsensownym działaniom poznajemy zamiary poszczególnych osób, którzy mają zamiar rządzić w naszej gminie. Jeżeli weźmie się pod uwagę, że można było spróbować w porozumieniu z urzędnikami Gdyni zamiast tego skrzyżowania zbudować połączenie ul. Czechowicza z Płk. Dąbka za kwotę około 2 mln zł niższą (czytaj na ten temat w art. pt.„Zmarnujemy miliony, bo chcą … wygrać wybory” http://kosakowo.info/?p=5038 ) to forsowanie tej inwestycji w obecnej formie będzie przysłowiowym „strzałem w stopę” dwóch kandydatów, którzy chcą zbić na tym marnotrawstwie kapitał wyborczy.

Henryk Palczewski

PS. Śmieszny, a zarazem tragiczny fakt, że nie wpisano do WPF brakującej kwoty 2,77 mln zł na pełną realizację do 2023 r. (sic!) zadań związanych z wodą, ale zabezpieczono 3,93 mln zł na zadanie budowy tunelu podziemnego do 2022 r., nie wspominając, że nadal ani słowa o wymianie rur azbestowych, z których mamy wodociągi chociażby w Mostach.

Linki do materiałów pomocniczych:

  1. Zmarnujemy miliony, bo chcą … wygrać wybory” http://kosakowo.info/?p=5038
  2. Oświadczenie urzędników gminnych http://kosakowo.info/wp-content/uploads/2018/07/Oświadczenie.pdf
  3. Założenia do programu … http://kosakowo.info/wp-content/uploads/2018/07/Założenia-do-programu-inwestycji-niezbędnych-do-zaopatrzenia-w-wodę-G.Kosakowo.pdf

Author

admin

Related Posts

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

Time limit is exhausted. Please reload the CAPTCHA.