shadow

Załączony poniżej materiał miałem przygotowany do publikacji zaraz po oficjalnym ogłoszeniu terminu wyborów. Sytuacja w jakiej obecnie się znaleźliśmy wymusza przyspieszoną akcję uświadamiania mieszkańców o tym co nas może czekać jeżeli nie podejdziemy poważnie do naszych spraw.

Wczorajsza informacja o konferencji prasowej z siedziby PIS https://www.facebook.com/janusz.sniadek.3/posts/1011569179002285 , podczas której oficjalnie zaprezentowano kandydata tej partii na stanowisko wójta w naszej gminie może napawać wszystkich obawą szczególnie tych, którym samorząd kojarzy się ze słowem „samorząd”, a nie „układy partyjne”. Nie oceniając kandydata, największe obawy wywołuje wizja rządów partyjnych w naszej gminie, które mogą sprowadzić się do czystek personalnych pod kątem przynależności partyjnej, a niekoniecznie pod kątem doświadczenia, wiedzy i dobra ogółu mieszkańców.

Biorąc bardzo poważnie pod uwagę te obawy, zwracam się do mieszkańców o przeczytanie poniższego tekstu, i rozważenie zaangażowania się w najbliższych wyborach. Jak zwykle najważniejsze na końcu i warto się z tym zapoznać.

Wybory dają szansę, czy z niej skorzystamy ?

Art. 11. 1. Mieszkańcy gminy podejmują rozstrzygnięcia w głosowaniu powszechnym (poprzez wybory i referendum) lub za pośrednictwem organów gminy.

Art. 11a. 1. Organami gminy są:

1) rada gminy;

2) wójt

Pomimo powyższych zapisów panuje powszechne przekonanie, że to wójt decyduje o wszystkim, a radny to bezradny wybraniec mieszkańców, który musi iść do wójta w łaski, żeby cokolwiek zyskać dla swoich wyborców. Najbliższe wybory muszą przywrócić normalne stosunki w zarządzaniu naszą gminą.

Dlaczego do tej pory tak się dzieje, że radni nie mają poczucia swojej władzy. Odpowiedź jest brutalnie prosta. Radni niezależni nie są zorganizowani.

Regułą wynikającą z ordynacji wyborczej jest powstanie już w trakcie wyborów grupy, która decyduje o wszystkim we własnym gronie i ta grupa jest zorganizowana i zdeterminowana w swoim działaniu.

Kandydata na wójta może zgłosić tylko komitet, który zarejestruje kandydatów na radnych w co najmniej połowie okręgów wyborczych. Przyjęło się, że komitet przedstawiający kandydata na wójta wystawia kandydatów we wszystkich 15 okręgach. W wyniku czego nawet z prostej statystyki wynika, że zawsze zwycięski wójt będzie miał większość w radzie. Od samego początku mamy więc grupę trzymającą władzę..

Tak było. Czy tak musi być ? Oczywiście, nie.

Wystarczy tylko żeby wyborcy chwilę się zastanowili i pomyśleli logicznie odpowiadając sobie na pytanie: Dlaczego rada ma być przybudówką wójta, a nie naszym przedstawicielstwem, który decyduje o wszystkim a przede wszystkim zgodnie art. 18a. 1. ustawy o samorządzie „Rada gminy kontroluje działalność wójta […] „

Jak będzie wyglądała działalność kontrolna, jeżeli większość jest z obozu wójta.

Nie trzeba daleko sięgać. Wystarczy przyjrzeć się kontrolnej działalności obecnej rady poprzez jej komisję rewizyjną. Budżet za 2017 r w inwestycjach wykonany poniżej 20,08 %, ale dla większości rady wszystko było w porządku.

Jak uzdrowić tę chorą sytuację ? Nic prostszego.

Wystarczy tylko pomyśleć i głosować na radnych, którzy nie są już na samym początku uwiązani w układ z przyszłym wójtem.

Dlatego też wzywamy wszystkich, którym na sercu leży normalna przyszłość naszej gminy, kandydujcie jako niezależni.

Stowarzyszenie nasze pomoże we wszystkich procedurach, które wielu odstraszają. Dla nas ważne jest tylko to, że kandydat chce się zaangażować. W zdobyciu niezbędnej wiedzy potrzebnej radnemu, pomożemy. Wiedza ta jest niezbędna głównie po to, żeby radny poczuł swoją siłę i nie bał się walczyć o interesy mieszkańców, których reprezentuje.

Jest jeszcze inne lepsze rozwiązanie, które niestety wymagałoby dużej kultury samorządowej i poczucia demokracji.

Żeby Rada Gminy była radą, a Wójt był wójtem wystarczyłoby gdyby komitety kandydatów na wójta wystawiały radnych tylko w 7 okręgach, a sami kandydaci na wójta kandydowaliby jednocześnie w jednym z okręgów (co dopuszcza ustawa), dopełniając wymaganą liczbę 8 niezbędną do wystawienia kandydata na wójta.

Oczywistym jest, że w tym układzie gdyby nawet z komitetu zwycięskiego wójta weszli wszyscy radni to nie stanowiliby już od początku większości, która decyduje o wszystkim nie licząc się z resztą.

Zdaję sobie sprawę, że jest to kolejny mój pomysł przerastający proste myślenie, ale gdyby jednak znaleźli się tacy kandydaci na wójta, którzy by tak postąpili to sam bym nawoływał, żeby na takiego kandydata głosować.

Już niedługo przekonamy się kto jest mocnym kandydatem szanującym demokrację, a kto liczy na wsparcie tych co chcą od razu się ustawiać.

Henryk Palczewski

Author

admin

Related Posts

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

Time limit is exhausted. Please reload the CAPTCHA.