shadow

UWAGA NA ZAGROŻENIA

Inwestycja, która przed laty pozwoliła wygrać wybory, teraz może stać się gwoździem do trumny tych, którzy od lat za wszelka cenę, chcą utrzymać dotychczasowy sposób sprawowania władzy.

W przededniu wyborów nie znajdzie się lepszego przykładu na bylejakość i kompletny brak zarządzania gminą w interesie mieszkańców.

Kto będzie odpowiadał za tragedie jaka może się wydarzyć bo ścieżka jest używana przez mieszkańców ?

Załączona galeria zdjęć z dnia 09.08.2018 r. tj. z dnia, w którym Rada Gminy uznała skargę (link poniżej) w sprawie nieprawidłowości związanych z pracami prowadzonymi przy ścieżce rowerowej jest najlepszym dowodem na to, że obecna władza działa na niekorzyść gminy, a powiązana z nią Komisja Rewizyjna Rady jest tylko tarczą ochronną urzędników. To co odbyło się w przeddzień sesji na posiedzeniu komisji powinno samo w sobie wystarczyć na stwierdzenie TA WŁADZA MUSI ODEJŚĆ (całość nagrania posiedzenia komisji w linkach).

Skarga dotyczyła nieprawidłowego naliczenia opłat za zajęcie pasa drogowego potrzebnego do prac prowadzonych w pasie drogowym wzdłuż ul. Derdowskiego. Zarzut podstawowy, iż wyliczenia są kilkukrotnie zaniżone, jest niczym w porównaniu ze stanem do jakiego doprowadzono ścieżkę, która w niejednym miejscu jest zagrożeniem dla użytkowników, bo póki co nie została wyłączona z ruchu tylko jest przez cały czas dostępna.

Decyzja z obliczeniem opłat, (link poniżej) przyjmuje do wyliczeń pas o szerokość 1 do 2 m, jak widać na załączonych zdjęciach w miejscach, gdzie były i są prowadzone prace szerokość zajętego pasa jest znacznie większa, średnio dwukrotnie.

Jedno można powiedzieć, że gdyby opłaty były naliczone prawidłowo to ścieżka by nie wyglądała miesiącami tak jak to widać na zdjęciach.

Z przebiegu posiedzenia komisji rewizyjnej jednoznacznie wynika, że nikt w gminie nie jest odpowiedzialny za weryfikację stanu prac z wydaną decyzją. Członkowie komisji zamiast zbadać sprawę ze stanem faktycznym, o co apelowałem, skupili się tylko nad przegłosowaniem projektu uchwały uznającej skargę za bezzasadną. Folklor naszej władzy polega na tym, że projekt uchwały przygotowali … urzędnicy odpowiedzialni za tę sytuację.

Powołując się wielokrotnie na powiedzenie „… nie ma tego złego co by na dobre nie wyszło” i tym razem stwierdzam, że jest ono jak najbardziej aktualne, bo zgodnie z zapisami ustawy o drogach publicznych Art. 40 ust 12 za zajęcie pasa drogowego z przekroczeniem terminu lub o powierzchni większej niż określona w zezwoleniu „- zarządca drogi wymierza, w drodze administracyjnej, karę pieniężną w wysokości 10-krotności opłaty ustalonej zgodnie z ust. 4-6” w naszym przypadku będą to kwoty, które można w tej chwili obliczyć na podstawie pomiarów na placu budowy. Najważniejsze jest to, że nie tylko przekroczono powierzchnie podane w zezwoleniu, ale i terminy, bo jak to widać na zdjęciach pas drogowy nie jest w stanie jak przed rozpoczęciem prac i jest nadal zajęty przez wykonawcę, chyba że już jakiś urzędnik przyjął te odcinki po zakończeniu prac, ale to właśnie miała zbadać komisja rewizyjna.

Zapisy ustawy są jednoznaczne „zarządca drogi wymierza” i władzy trudno będzie się wywinąć z ich zastosowania. Brakuje kluczowego słowa „może” na podstawie, którego władzy każdego pokroju pozwalają „okazywać swoją łaskawość” kosztem mieszkańców. Swoją drogą sławetne słowo „może” jest najbardziej korupcjogennym określeniem w przepisach nie tylko samorządowych.

Jedno jest pewne, wykonawca, który by miał świadomość co go czeka nie pozwoliłby sobie na takie potraktowanie naszego majątku. Co innego gdy wykonawca ma świadomość, że jak to powiedział Wójt na takie sytuacje „przymykamy oko”.

Można przymykać oko, ale jest to w tej sytuacji ewidentnie działanie na szkodę gminy, co jest karalne zgodnie z Art. 231 kodeksu karnego.

Nie wymierzenie kary zgodnie z obowiązującym prawem to już będzie działanie umyślne, które jest traktowane bardziej surowo.

Żeby sprawa była jasna i przejrzysta. Nie kandyduję na stanowisko Wójta, więc trudno będzie mi przypisać osobistą interesowność, ale moim interesem jako mieszkańca jest żyć w gminie kierowanej przez osoby kompetentne i odpowiedzialne. Dlatego tak ważne jest żeby przed skierowaniem powiadomienia do prokuratury, co pozwoliłoby policji zabezpieczyć dowody (notabene trudno będzie je ukryć, bo mam już je zabezpieczone) w pierwszej kolejności ocenę dokonali mieszkańcy w wyborach, odpowiadając sobie na pytanie, czy naprawdę jesteśmy skazani na bylejakość i utrzymywanie tej władzy z jej walecznymi obrońcami, którzy popis ochrony urzędników zaprezentowali na posiedzeniu komisji co widać na nagraniach.

Oddzielną sprawą jest postawa Przewodniczącego Rady Marcina Kopitzkiego, który po raz kolejny nie dopuścił (Link nr 8 od 4:30 min) do ujawnienia przed głosowaniem faktów związanych ze skargą . Postawa jaką reprezentuje w tej jak i w innych sprawach daje dużo do myślenia, jeżeli zadamy sobie pytanie w czyim interesie działa ?

Efektem jego działania w tym konkretnym przypadku było dopuszczenie do głosowania nad sprawą, o której radni w swojej większości nie mieli pojęcia nad czym głosują i uznali skargę za bezzasadną.

Kuriozalną była także postawa jednego z członków komisji Rewizyjnej radnego Adama Fajksa, który kompletnie pogubił się zapominając jakie zadanie ma komisja rewizyjna. Art. 18a. 1. ustawy o samorządzie gminnym: „ Rada gminy kontroluje działalność wójta, […] w tym celu powołuje komisję rewizyjną” Według radnego komisja miała tylko zbadać ściśle i dosłownie tylko to co zawarte było w skardze, opierając się tylko na tym co przedstawili jej urzędnicy.

Dziwnym trafem już niedługo być może okaże się, że wszyscy głosujący za odrzuceniem skargi będą kandydatami na radnych z komitetu Marcina Majka.

I to by było na tyle” jak mawiał Jan Tadeusz Stanisławski.

Henryk Palczewski

  1. Skarga na działalność Wójta http://kosakowo.info/wp-content/uploads/2018/08/Skarga-na-decyzję-ws-zajecia-pasa.pdf
  2. Decyzja pierwotna http://kosakowo.info/wp-content/uploads/2018/08/Decyzja-na-zajecie-pasa-drogowego-Derdowskiego.pdf
  3. Decyzja zmieniająca http://kosakowo.info/wp-content/uploads/2018/08/elgrunt-oczywista-pomłka.pdf
  4. Cz. 1 Komisja Rewizyjna https://www.youtube.com/watch?v=_uGqLI2OWnA&t=2s
  5. Cz. 2 Komisja Rewizyjna https://www.youtube.com/watch?v=n4bMPRbvx8w
  6. Cz. 3 Komisja Rewizyjna https://www.youtube.com/watch?v=xEAIWXqdawg
  7. Cz. 4 Komisja Rewizyjna https://www.youtube.com/watch?v=xopAlGYC8Bc
  8. Rozpatrywanie skargi na sesji 09.08.2018 r. https://youtu.be/FUUnuFDcKXU

Author

admin

Related Posts

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

Time limit is exhausted. Please reload the CAPTCHA.