shadow

Naprzeciwko Urzędu Gminy znajduje się działka nr 119/5 (Zał. nr 01), w miejscowym planie oznaczona jako parking dla samochodów osobowych.

Według aktualnej księgi wieczystej właścicielem jest Spółka cywilna Kama (Zał. nr 02 i 03), która nabyła ją w drodze przetargu w 2009 r. za kwotę 536,8 tys. zł brutto (Protokół przetargu Zał. nr 4). W rzeczywistości od roku 2014 właścicielem jest Kama 2 Sp. z o.o, (Zał. nr 05) czego do chwili obecnej nie ujawniono w księdze. W roku 2016 100% udziałów spółki Kama 2 nabyli Adam M. i Marcin B (Zał. nr 06) oraz (Zał. nr 07).

Pytanie do kandydatów na wójta brzmi: co i jak zamierzają zrobić jeżeli wygrają wybory, aby poprawić warunki do parkowania przed urzędem gminy wykorzystując zaplanowany teren?

Pytanie o tyle istotne, że radni jednego z komitetów wyborczych wraz ze swoim kandydatem na wójta, wygrywając wybory, będą w stanie przeforsować takie zmiany miejscowego planu, że wartość działki może wzrosnąć z obecnych 270 tys. zł do ponad 2 mln zł i gminie będzie trudno nabyć ten teren na cel określony w obecnym planie.

Z dokumentów złożonych do KRS za 2017 r. Kama 2 Sp. z o.o. nie prowadzi i i nie prowadziła żadnej działalności, z czego można przypuszczać, że czeka na stosowny moment do jej rozpoczęcia (Zał. nr 08 do 12) .

Zadane pytanie staje się tym bardziej istotne, że Pan Marcin Buchna kandydat na Wójta występował jako pełnomocnik właścicieli działki 119/5 przed urzędnikami gminnymi i wszystko wskazuje na to, że w powyższych dokumentach występuje jako Marcin B, czyli ten, który użyczył już w roku 2014 lokalu na siedzibę spółki, a w której odbywają się zgromadzenia wspólników, a Prezesem Kama 2 jest nadal pierwotny nabywca działki. Oczekujemy zaprzeczenia lub potwierdzenia tego dziwnego zbiegu okoliczności.

Redaktor Naczelny „M(N)asz Głos”

 

Najważniejsze dokumenty dotyczące tej sprawy znajdują się w linkach oraz w galerii zdjęć pod linkami:

 1. Rysunek działki http://kosakowo.info/wp-content/uploads/2018/10/Zał.-nr-01-Działka-119_5.jpg
 2. Dział II KW http://kosakowo.info/wp-content/uploads/2018/10/Zał.-nr-02-zan.-KW-119_5-dz-II.pdf
 3. Dział I KW http://kosakowo.info/wp-content/uploads/2018/10/zał.-nr-03-zan.-KW-119_5-dz.pdf
 4. Protokół z przetargu 2009 r. http://kosakowo.info/wp-content/uploads/2018/10/Zał.-nr-04-Protokół-przetargu.pdf
 5. Akt założycielski Kama 2 2014 r. http://kosakowo.info/wp-content/uploads/2018/10/Zał.-nr-05-Akt-założycielski-str.-1-i-5.pdf
 6. Umowa sprzedaży udziałów http://kosakowo.info/wp-content/uploads/2018/10/Zał.-nr-06-Umowy-sprzedaży-udziałów-Kama-2-Sp.-z-o.o..pdf
 7. Odpis aktualny na 12.10.2018 r Kama 2 Sp. z o.o. http://kosakowo.info/wp-content/uploads/2018/10/Zał.-nr-07-zano.-odpis_aktualny_529361_1539361761943.pdf
 8. RZS Kama 2 Sp. z o.o. za 2017 r. http://kosakowo.info/wp-content/uploads/2018/10/Zał.-nr-08-zano.Rachunek-zysków-i-strat-za-2017-rok-KAMA-SP.-Z-O.O..pdf
 9. Bilans Kama 2 Sp. z o.o. za 2017 r. http://kosakowo.info/wp-content/uploads/2018/10/Zał.-nr-09-zano.-Bilans-za-2017-KAMA-2-SP.-Z-O.O..pdf
 10. Protokół Zgromadzenia wspólników Kama 2 Sp. z o.o. z 20 czerwca 2018 r. http://kosakowo.info/wp-content/uploads/2018/10/Zał.-nr-10-zano.-Protokół-zgromadzenia-wspólników-Spółki-KAMA-2-SP.-Z-O.O..pdf
 11. Sprawozdanie Zarządu Kama 2 Sp. z o.o. za 2017 r. http://kosakowo.info/wp-content/uploads/2018/10/ZAł.-nr-11-zano.-Sprawozdanie-zarządu-z-działalności-Spółki-KAMA-2-SP.-Z-O.O..pdf
 12. Sprawozdanie Finansowe Kama 2 za 2017 r. http://kosakowo.info/wp-content/uploads/2018/10/Zał.-nr-12-zano.-SF-za-2017-r.-KAMA-2-SP.-Z-O.O..pdf

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Author

admin

Related Posts

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

Time limit is exhausted. Please reload the CAPTCHA.