shadow

Zgodnie z ustawą o gospodarce nieruchomościami możemy pozyskać 10 mln zł. Kwota ta wynika z naliczenia opłaty adiacenckiej od wzrostu wartości gruntu związanego z wybudowaniem infrastruktury. W naszym przypadku chodzi o ponad 100 ha ziemi, której wartość wzrosła po wybudowaniu ul. Derdowskiego. Uchwała gminy przewiduje tę opłatę w wysokości 20% od wzrostu wartości, a co za tym idzie ostrożnie licząc mowa jest o co najmniej 10 mln zł.

Pytanie brzmi: czy w przypadku objęcia stanowiska Wójta panowie wraz z radnymi Waszych komitetów będziecie wspierali wniosek KWW Nasz Głos polegający na wprowadzeniu tej kwoty do budżetu na 2019 r. oraz przeznaczeniem z niej 2 mln zł na rozwiązanie problemów z wodą oraz 3,5 do 4 mln zł na budowę przedszkola w Mostach i jak proponujecie rozdysponować pozostałą kwotę ?

Pytanie jest zasadne ze względu na ustawowy zapis stwierdzający, iż „Wójt może naliczyć opłatę adiacencką” co niektórzy interpretują, że nie musi, a inni, że nie musi także być Wójtem. W przypadku gdy tę kwotę wprowadzą do budżetu Radni, Wójt będzie musiał wykonać zapisy budżetowe. Jednoznaczna deklaracja wybranego Wójta może polegać na zobowiązaniu się do wprowadzenia autopoprawki w projekcie budżetu złożonego do rady jeszcze przez obecnego Wójta, a uchwalanego dopiero przez nową radę w grudniu br.

Istota pytania polega także na fakcie, że na wprowadzenie tej opłaty gmina ma termin 3 lat od utworzenia możliwości do korzystania z drogi, co stało się faktem w grudniu 2017 r. Z informacji pozyskanych w Urzędzie Gminy wynika, że do tej pory nie zostało wszczęte postępowanie administracyjne w tej sprawie.

Pełnomocnik KWW Nasz Głos

Henryk Palczewski

Author

admin

Related Posts

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

Time limit is exhausted. Please reload the CAPTCHA.