shadow

Bez rozgłosu, ale zgodnie z prawem otwarto oferty na „Wykonanie robót budowlanych w ramach zadania pn. „Budowa Szkoły i Przedszkola w Pogórzu wraz z zagospodarowaniem terenu i infrastrukturą” – Etap I: „Budowa budynku szkoły podstawowej”.

Szczęście nasze polega na tym, że wpłynęła tylko jedna oferta na kwotę

19 989 902,89 zł, a gmina ma zamiar przeznaczyć na to zadanie 14 684 303,37 zł. Czyli brakuje 5 305 599,52 zł i przetarg nie doszedł do skutku.

Na czym więc polega nasze szczęście, ano na tym, że otrzymaliśmy szansę postąpić zgodnie z wolą mieszkańców Pogórza, o którą należałoby zapytać chociażby powszechną ankietą zgodnie z uchwałą Rady Gminy z 2009 roku o konsultacjach. Niech to mieszkańcy wypowiedzą się, czy chcą mieć w pierwszej kolejności szkołę w starym miejscu, gdzie przybędzie jedynie 250 miejsc dla uczniów, czy chcą mieć nową na 500 osób szkołę pośród nowo budowanych osiedli. Obecne pozwolenie na budowę szkoły nie przepadnie bo jest ważne przez 5 lat i może być przedłużone.

Determinacja i upór władz co do budowania szkoły przy ul. Szkolnej jest przeogromny, chociaż już po wyborach i można bez uszczerbku na autorytecie spytać o inne rozwiązanie mieszkańców, jeżeli nie ma się samemu odwagi do zmiany decyzji na lepsze rozwiązanie. Przy tak niekorzystnym wyniku przetargu, jak się dowiadujemy trwają spotkania z potencjalnymi wykonawcami, z którymi można się porozumieć (dogadać). Między innymi jest mowa, że budowniczowie naszego gimnazjum też już byli w urzędzie. Może jest przygotowywany manewr podobny do tego, który opisywałem w art. pt. „Przekręt czy wielomilionowa niegospodarność” (link poniżej).

Dlaczego budować pośród nowych osiedli opisywałem już w tekście pt. „Budować nową, czy rozbudować starą ?” (link poniżej). Oczywiście termin nieco by się wydłużył, ale korzyści jest tyle, że warto nawet o rok poczekać, a i ceny staną się normalniejsze bo wybory za nami.

Walczmy o podmiotowość mieszkańców. Kto pyta nie błądzi.

Palczewski Henryk

Linki do artykułów:

  1. Przekręt czy wielomilionowa niegospodarność http://kosakowo.info/?p=2939
  2. Budować nową, czy rozbudować starą ? http://kosakowo.info/?p=4374
  3. Informacja o otwarciu ofert http://kosakowo.info/wp-content/uploads/2018/10/Otwarcie-ofert.pdf

Author

admin

Related Posts

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

Time limit is exhausted. Please reload the CAPTCHA.