shadow

Nie ukrywam, że składam Gratulacje pełen nadziei, że wybrano najlepszą kandydatkę.

Podziwiam Pani skuteczność w wyborach tym bardziej, że zależało mi na zwycięstwie. Jeszcze raz Gratuluję i mam nadzieję, że nie zawiedzie Pani oczekiwań swoich wyborców, ale także tych co nie głosowali na Panią.

Wszystkim, którzy starali się mnie pocieszać, chociaż nie musieli, bo mnie takie porażki tylko wzmacniają, odpowiadałem moją dewizą „nie ma tego złego co by na dobre nie wyszło”. Tak też jest i w tym przypadku.

Prawda jest taka, że jak bym był radnym to musiałbym zabiegać o większość dla swoich propozycji, Pani będąc w grupie związanej z Wójtem i mającej znaczną większość w Radzie, może wszystko.

W kończącej się kadencji byłem zmuszony korzystać z uprawnień uchwałodawczych radnej z mojego okręgu Pani Mirosławy Piotrowskiej, która nigdy mnie nie zawiodła, a niejednokrotnie udoskonalała moje inicjatywy. Teraz Pani jest moją przedstawicielką w radzie i to teraz do Pani będę kierował swoje pomysły i projekty uchwał.

Z racji, że już niedługo będzie Pani składała ślubowanie „Wierny Konstytucji i prawu Rzeczypospolitej Polskiej, ślubuję uroczyście obowiązki radnego sprawować godnie, rzetelnie i uczciwie, mając na względzie dobro mojej gminy i jej mieszkańców” będę oczekiwał, że moje wnioski, które będą tylko i wyłącznie dla „dobra mojej gminy i jej mieszkańców” Pani siłą przynależną radnym, ale także siłą grupy, w której Pani jest składzie, z rzetelnością będą popierane.

Na początek dla przykładu, przesyłam dwa projekty uchwał, które zobowiązał się wprowadzić pod obrady komitet, z którego kandydowałem. Projekty te są bez kosztowe, a więc mam nadzieję, że będą złożone pod obrady niezwłocznie czyli na pierwszym roboczym posiedzeniu. Projekty uchwał, które będą generować koszty będą składane na początku grudnia kiedy to poznam projekt budżetu.

Dla informacji podam, że projekty może Pani złożyć jako samodzielną inicjatywę, albo jako projekt klubu radnych (min. 3 radnych) różnica polega na tym, że projekt klubu musi być rozpatrywany na najbliższej sesji, a pojedynczego radnego w trochę dłuższym czasie.

Pierwszy, to projekt uchwały w sprawie: przystąpienia do sporządzenia zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Kosakowo mający na celu rozpoczęcie procedury, która w ostateczności w 100% uniemożliwi przeprowadzenie gazociągów przez wieś Mosty. Szczegóły w załącznikach.

Z przyjęciem tego projektu nie powinno być problemu zważywszy, że idzie on naprzeciw postulatom Stowarzyszenia „ Nasza Ziemia”, które ma w nowej radzie 3 swoich radnych.

Drugi, to projekt uchwały w sprawie: wyrażenia woli współdziałania z Powiatem Puckim w realizacji zadania w ciągu dróg powiatowych przebiegających przez Gminę Kosakowo umożliwiający Wójtowi do rozpoczęcia starań o zadanie „Budowa ronda na skrzyżowaniu drogi nr 1517G (ul. Gdyńska w Mostach) z drogą nr 1516G (ul. Szkolna – Leśna) w miejscowości Mosty ”. Szczegóły w załącznikach.

Powyższe gratulacje pozwalam sobie przekazać publicznie, żeby w przyszłości ułatwić Pani skuteczne działanie, gdyż zgodnie ze zmianami w ustawie o samorządzie wszystkie głosowania uchwał obowiązkowo są imienne, a wyniki będą publikowane w internecie, co umożliwi mieszkańcom obiektywnie ocenić wartość każdego radnego.

Z poważaniem

Henryk Palczewski

PS.

Dla ułatwienia przeprowadzania uchwał korzystnych dla mieszkańców, podpowiadam, że dobrze by było, żeby ktoś, a może nawet i Pani zaproponowała kandydaturę Marcina Buchny na Przewodniczącego Rady, co powinno dać większą wiarygodność i obiektywizm Radzie.

Linki do projektów uchwał:

  1. Projekt uchwały ws. studium http://kosakowo.info/wp-content/uploads/2018/10/Projekt-uchwały-przystąpienie-do-studium-.pdf
  2. Zał. nr 1 do uchwały ws. studium http://kosakowo.info/wp-content/uploads/2018/10/Załącznik-do-uchwały-o-mpzp-kanał.jpg
  3. Zał. nr 2 do uchwały ws. studium http://kosakowo.info/wp-content/uploads/2018/10/Fragment-do-zmiany-studium.jpg
  4. Projekt uchwały ws. ronda http://kosakowo.info/wp-content/uploads/2018/10/Uchwała-na-rondo-Mosty.pdf
  5. Zał. do uchwały ws. ronda http://kosakowo.info/wp-content/uploads/2018/10/Zał.-ws.-ronda.jpg

Author

admin

Related Posts

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

Time limit is exhausted. Please reload the CAPTCHA.