shadow

Korzystajmy z uprawnień jakie daje nam prawo

Ustawa o samorządzie gminnym

Art. 23. 1. Radny obowiązany jest kierować się dobrem wspólnoty samorządowej gminy. Radny utrzymuje stałą więź z mieszkańcami oraz ich organizacjami, a w szczególności przyjmuje zgłaszane przez mieszkańców gminy postulaty i przedstawia je organom gminy do rozpatrzenia, nie jest jednak związany instrukcjami wyborców.

Korzystając z powyższego zapisu przesłałem dzisiaj do Radnej z mojego okręgu Pani Lucyny Sorn, wniosek o przekazanie do organu gminy jakim jest Rada, projektu uchwały w sprawie bardzo ważnej dla mieszkańców Mostów i Mechelinek, związanej z ich bezpieczeństwem.

Uczestnicząc we wczorajszej uroczystej sesji podczas, której nowo wybrani radni składali ślubowanie i w krótkich wypowiedziach oferowali pełną współprace wszystkich ze wszystkimi, jestem pełen optymizmu, że możemy oczekiwać wypełnienia zobowiązań zawartych w ślubowaniu.

Henryk Palczewski

Linki:

  1. Pismo przewodnie http://kosakowo.info/wp-content/uploads/2018/11/Pismo-przewodnie-do-Lucyny-Sorn.jpg
  2. Projekt uchwały  http://kosakowo.info/wp-content/uploads/2018/11/Projekt-uchwały.jpg
  3. Załącznik do uchwały http://kosakowo.info/wp-content/uploads/2018/11/Załącznik-do-uchwały-o-zmianie-studium-kanał-z-opisem-1.jpg

Author

admin

Related Posts

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

Time limit is exhausted. Please reload the CAPTCHA.