shadow

Pokłosie Sesji Nadzwyczajnej.

Szacowany koszt budowy tunelu to 4 mln zł, za taką kwotę można wybudować przedszkole. Radni „Nowej Jakości” jednogłośnie odrzucili wniosek o przeprowadzenie konsultacji w formie ankiety mającej wskazać preferencje mieszkańców co do lokalizacji nowego obiektu. Jeden z wariantów to lokalizacja w obecnym miejscu wraz z koniecznością budowy tunelu, drugi to ul. Kościuszki blisko nowych osiedli. Odmawiając wypowiedzenia się w tej sprawie swoim wyborcom, mieli pełną świadomość, że wybór mieszkańców byłby oczywisty ze wskazaniem miejsca gdzie jest największe skupisko uczniów. „Merytoryczne” argumenty za obecnym rozwiązaniem przedstawił Wójt (Link nr 1), jednakże zawierały one tyle nieścisłości, a wręcz manipulacji, że ustosunkowanie się do tego wymaga dłuższego tekstu, który zamieściłem w polemice (Link nr 0)

Można by na tym poprzestać i nic nie pisać odsyłając do nagrań zamieszczonych w linkach poniżej, jednak z racji, że temat szkoły w Pogórzu wywołałem już w lutym 2017 r. w artykule pt. „Szkoła i przedszkole w Pogórzu za dwa lata, pod warunkiem, że …” czuję się w obowiązku wyrazić swoją opinię, tym bardziej, że mocno kibicuję radnym, którzy potrafili wystąpić w interesie mieszkańców Pogórza. Interesem nadrzędnym mieszkańców jest nie tyko sama szkoła, ale ich decyzja co do jej lokalizacji, która zadowoli większość.

Niestety radni Pogórza Adam Fajks, jak i nowo wybrany Michał Przysiecki pokazali, że dla nich z kolei nie jest najważniejsza wola swoich wyborców, tylko dyscyplina w swoim komitecie.

Obłędne powoływanie się na wynik wyborów, który ma świadczyć, że wybrano program takiego komitetu, który miał w swoim programie budowę szkoły, jest manipulacją medialną. Być może coś przeoczyłem, ale śledząc kampanię nie zauważyłem, żeby w programie „Nowej Jakości” była mowa o budowie szkoły w starej lokalizacji (czy to przypadek). Natomiast prawdą jest, że była mowa tylko o budowie szkoły w Pogórzu, ale ten punkt programu miały wszystkie komitety.

Nie można się dziwić, że „starzy” radni z „Nowej Jakości” głosowali przeciwko ankiecie, bo ta obnażyłaby ich błędną decyzję, ale „nowi radni” powinni być zainteresowani opinią wyborców, a nie szukać karkołomnych argumentów przeciwko szkole w pobliżu nowych osiedli.

Wywód radnego Michała Przysieckiego (Link nr 2), który mówił o potrzebach powstających w momencie osiągnięcia „masy krytycznej”, został zakończony stwierdzeniem, iż lokalizacja szkoły w starym miejscu rozłoży ruch samochodowy na dwie lokalizacje. Aż dziw bierze, że radny nie wie, iż szkoły powinny być maksymalnie w odległości 500 m od miejsca zamieszkania uczniów, tylko dlatego żeby dzieci nie musiały być dowożone, a miały możliwość samodzielnego dojścia do szkoły co w konsekwencji ogranicza ruch związany z dowożeniem dzieci.

Wypowiedź radnego Adama Fajksa (Link nr 3) należałoby pominąć milczeniem, bo wystarczy ją odsłuchać i stwierdzić, że Wójt Majek popełnił poważny błąd personalny nie powołując go na swego zastępcę. Forma jego wystąpienia i przedstawione zarzuty wobec wnioskodawców jednoznacznie wskazują, że radny Fajks zastępował w tym momencie Wicewójta odpowiedzialnego za oświatę. Szkoda, że radny przez okres jednej kadencji nie zrozumiał co należy do jego kompetencji jako radnego, a co należy do organu wykonawczego jakim jest Wójt. Warto żeby przypomniał sobie rotę ślubowania, którą składał bardzo niedawno. Wypowiedź – zero odniesień merytorycznych, a już ani słowa o wyrzuceniu bez sensu kwoty 4 mln zł na tunel.

Kolejna wypowiedź radnego Antoniego Strzelca najlepiej obrazuje miałkość wypowiedzi poprzednika.

Dyskusja, która wywołana została na posiedzeniu Rady, jest niestety spowodowana brakiem doświadczenia nowego Przewodniczącego Rady. W ustawie o samorządzie zapisano: „Zadaniem przewodniczącego jest wyłącznie organizowanie pracy rady oraz prowadzenie obrad rady”. Zakładam i usprawiedliwiam brak doświadczenia, ale od tego obok prowadzącego siedzi doświadczony zastępca, który w takich sytuacjach powinien służyć radą. Błąd polegał na tym, iż radni powinni zapoznać się i omówić projekt uchwały na posiedzeniach komisji, które odbyły się przed sesją. Być może wówczas radni poznaliby także opinie mieszkańców. Swoją drogą projekt uchwały dotyczył zupełnie czegoś innego niż cała dyskusja na sesji, na co zwróciła uwagę Radna Mirosława Piotrowska. Uchwała była w sprawie konsultacji, czyli demokracji, a nie konkretnie ws. szkoły. Dyskusja i przedstawianie argumentów miało nastąpić podczas przeprowadzania ankiety.

Oglądając nagrania warto zauważyć, że każdy z wnioskodawców uchwały ws. ankiety wypowiadał się rzeczowo i merytorycznie. Główny inicjator uchwały Radny Waldemar Kaszuba przedstawił jasno problem o rozwiązaniu, którego powinni zdecydować mieszkańcy.

Radna Piotrowska zwróciła uwagę, że takie konsultacje są tym bardziej potrzebne bo na zadane pytanie czy mamy w gminie opracowaną jakąś strategię rozwoju oświaty, uzyskała jednoznaczna odpowiedź od Pani kierownik referatu ds. oświaty, że takiej strategi nie mamy.

Radny Strzelec spokojnie, ale dobitnie odpowiedział na zarzuty radnego Fajksa, co powinno tego nauczyć trochę respektu dla starszych i posiadających o wiele więcej doświadczenia samorządowego niż on po jednej kadencji.

Więcej miejsca należy poświęcić wypowiedzi Radnego Marcina Buchny (Link nr 4), który miał okazję pokazać, że był godnym kontrkandydatem na stanowisko Wójta w wyborach. Jego wypowiedź i propozycja natychmiastowego rozwiązania problemów SP w Pogórzu, chociaż na czas budowy, jest godna rozpatrzenia. Sytuację lokalową w szkole przedstawił jej dyrektor Rafał Juszczyk. Wobec tak tragicznej sytuacji Radny Buchna zaproponował rozważenie podjęcia rozmów z samorządem gdyńskim i nawiązania współpracy z możliwością uczęszczania dzieci z Pogórza do SP43. Bardzo sensowne tymczasowe rozwiązanie, które pozwoliłoby na spokojne przygotowanie naszej strategi oświatowej, która powinna być poparta wolą ogółu mieszkańców, a nie tylko części jej wybrańców. Ze swojej strony dodam, uprzedzając krytyczne głosy przeciwko takiemu, podkreślam – tymczasowemu rozwiązaniu. Już teraz część uczniów SP w Pogórzu uczęszcza do budynku byłego gimnazjum, więc dlaczego w takiej samej formie nie mogliby uczęszczać do SP43. Nie mówię o przekazaniu uczniów do SP43 tylko o podnajęciu części budynku, gdzie byłaby nasza dyrekcja i nasi nauczyciel. Dla nas natychmiastowa poprawa warunków nauczania, dla Gdyni zmniejszenie kosztów stałych utrzymania obiektu.

Przy tym rozwiązaniu jest jeden jedyny problem, że pomysł pochodzi od Radnego Buchny, a radni „Nowej Jakości” są w przekonaniu, że wybrał ich suweren i przez to stali się najmądrzejsi.

Dodam, są tak mądrzy, że w dyskusjach na FB po wyborach już nie zabierają głosu bo już nie muszą się liczyć z opinią. Niestety są tak pewni siebie, że nie zdają sobie sprawy, że wybudowanie szkoły w obecnej lokalizacji za dwa max. trzy lata okaże się ich porażką to zostaną zmieceni ze sceny samorządowej. Odmowa przeprowadzenia konsultacji to na razie tylko żółta kartka, za niedługo jak tak pójdzie dalej,wyborcy nie zawahają się sięgnąć po czerwoną kartkę.

Linki:

  1. Polemika do tez wygłoszonych przez Wójta http://kosakowo.info/?p=5403
  2. Wypowiedź Wójta https://youtu.be/KLl_iYoa1oQ?t=317
  3. Wypowiedź Michała Przysieckiego https://youtu.be/-rsWlRNzMu4?t=1378
  4. Wypowiedź Adama Fajksa https://youtu.be/KLl_iYoa1oQ?t=931
  5. Wypowiedź Marcina Buchny https://youtu.be/-rsWlRNzMu4?t=234
  6. Sesja Cz. 1 https://www.youtube.com/watch?v=KLl_iYoa1oQ
  7. Sesja Cz. 2 https://www.youtube.com/watch?v=-rsWlRNzMu4
  8. Sesja Cz. 3 https://www.youtube.com/watch?v=LIa4RwgAI8w
  9. Sesja Cz. 4 https://www.youtube.com/watch?v=19emzZhSDfA
  10. Szkoła i przedszkole w Pogórzu za dwa lata, pod warunkiem, że …” http://kosakowo.info/?p=4374

Author

admin

Related Posts

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

Time limit is exhausted. Please reload the CAPTCHA.