shadow

Jaka płaca, taka praca. Czego można oczekiwać za takie wynagrodzenie ?

Gdyby przyjąć, że Wójt ma udokumentowany 20-to letni staż pracy, jego wynagrodzenie na rękę wynosić będzie 7 159,73 zł, co jednogłośnie uchwaliła Rada Gminy. (Link Nr 1) Niejeden powie, że to nie mało, ale ktoś inny wiedząc jaka odpowiedzialność na nim spoczywa to stwierdzi, że za te pieniądze, albo praca będzie kiepskiej jakości, albo … ?

Analizując projekty dwóch uchwał, które przygotowano na najbliższą sesję obie możliwości „albo – albo” są prawdopodobne.

Powszechnie wiadomo, że największym polem do korupcji w samorządach jest uchwalanie miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego. Z jednej strony największe zyski dla właściciela gruntów, po odpowiedniej zmianie przeznaczenia terenu, z drugiej strony uzależnienie od łaskawości urzędników i radnych. Jeżeli Radni i urzędnicy mają pełnię władzy to pokusa jest wielka żeby odbierać, a nawet oczekiwać i żądać tak zwanych „wyrazów wdzięczności” i nie chodzi tutaj o symboliczne kwiaty czy dobry trunek.

Wiemy, że nasza gmina jak mało która objęta jest miejscowymi planami zagospodarowania, które pozwalają na realizację zabudowy w najbliższych latach dla ponad 11 tys. nowych mieszkańców, czyli podwojenie obecnego stanu zamieszkujących. Z tej informacji wynika, że nie ma potrzeby poszerzać terenów objętych planami i wyglądało na to, że radni mają świadomość tej sytuacji.

Co więc wymyślono, żeby dalej kręciła się karuzela pozwalająca być ważnym i „docenianym”. Wymyślono projekty uchwał z „mądrymi” uzasadnieniami, które mają przekonać naiwnych, że wyrzucanie 240 tys. zł w przyszłym roku na uchwalanie miejscowych planów wynika z … potrzeby np. „uporządkowanie struktury przestrzennej w postaci wykonania jednolitego aktu prawa miejscowego dla większego obszaru” co zapisano w uzasadnieniu planu dla Mostów pomiędzy

ul. Wałową i ul. Spacerową. (Link nr 2)

Szanowni mieszkańcy, plan dla Mostów ma obejmować 100 ha, gruntów, dla których są już uchwalone plany, a jedynie urzędnicy gubią się w nich i muszą mieć tekst ujednolicony, a może się nie gubią tylko w tych hektarach „ukryli” prawdziwe powody zmiany planu.

Przeciętny mieszkaniec, który chce się zapoznać z planami posługuje się wyszukiwarką gdzie znajdzie (Link Nr 3), a tam po otwarciu można kliknąć na każdy plan i każdą działkę, a po kliknięciu odczytać przeznaczenie terenu

(Link Nr 4) klikając następnie na strzałkę w górnej części okienka (Link Nr 5) można wybrać linki do „Tekstu uchwały” oraz „Załącznik graficzny”.

Po co i komu potrzebny tekst jednolity jeżeli wszystko jest bardzo czytelne. Urzędnicy aktualizują dane w tym portalu, więc jest on im znany.

O co chodzi, że mamy na to wydać kilkadziesiąt tys. zł ?

Wyjątkową bezczelnością można nazwać objęcie planem terenów przy ul. Spacerowej wzdłuż kanału co obrazuje zdjęcie (Link Nr 6). Napisanie w uzasadnieniu „W zakresie gruntów rolnych – utrzymanie ich rolniczego charakteru w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego, zgodnie z ustaleniami studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Kosakowo” świadczy o ewidentnej niegospodarności. Jak inaczej można nazwać objęcie planem 40 ha (koszt kilkadziesiąt tys. zł za plan) kiedy nic nie można na tym terenie zmienić, gdyż … w studium jest to teren rolniczy, a więc jakakolwiek zmiana na tym terenie będzie podstawą uchylenia planu z powodu naruszenia podstawowej zasady, że plan musi być zgodny z zapisami studium. Więc objęcie planem tego terenu wygląda na ewidentną próbę wyprowadzania kasy z budżetu, tym bardziej, że w uzasadnieniu wyraźnie zapisano, że te tereny pozostaną rolne.

Na załączonym rysunku (Link Nr 7) oznaczyłem kolorem niebieskim teren, który zawarłem we wniosku, który miała obowiązek złożyć do Rady radna z Mostów Lucyna Sorn (Link Nr 11). Ktoś nieorientujący się w tej materii może stwierdzić w czym problem, jeżeli on w znacznym stopniu wpisuje się w projekt uchwały. Nic bardziej mylnego, mój wniosek dotyczył zmiany studium bez, której nie można uchwalić miejscowego planu. Żenujące i bezczelne.

Biorąc powyższe pod uwagę, można stwierdzić, że tryb utrwalenia obecnych zapisów świadczy o chęci utrzymywania niepewności i pozostawienia furtki do ewentualnego poprowadzenia gazociągu wysokiego ciśnienia w pasie przy kanale. Wiążąc to z projektem zmiany planu na terenie Mostów w kolejnej trzeciej uchwale (Link Nr 8) wzdłuż kanału od północnej strony, można mieć obawy co do czystych intencji projektodawców do tego co planują.

Innego rodzaju zarzuty są do projektu dotyczącego wsi Dębogórze (Link Nr 9). Jak widać na rysunku (Link Nr 10) gdzie oznaczona na fragmencie studium (kolor czerwony), powierzchnia 180 ha w większości obejmuje tereny rolne oraz teren bazy paliw. W jednym i drugim przypadku tereny te w studium mają jednoznaczne przeznaczenie, więc co ma być zmieniane ?

Argument mówiący o wprowadzeniu do planu drogi łączącej wieś Dębogórze z drogą wojewódzką nr 100 wywołuje „śmiech na sali”. Otóż takowa droga już jest ujęta w planie Debogórza, a brakujący w planach odcinek przez las jest ujęty w studium i nie ma najmniejszego problemu z jego budową na takiej samej zasadzie jak wybudowano ul. Derdowskiego czyli według ZRID.

Wygląda na to, że prawdziwe cele są znowu ukryte. Plan dla 180 ha to kolejne kilkadziesiąt tys. zł wyrzucone w błoto.

Można by jeszcze napisać wiele uwag, ale dla zainteresowanych załączam bogaty materiał, z którego każdy może wyciągnąć odpowiednie wnioski. Ze swojej strony zobowiązuję się, że po przygotowaniu projektu gotowego planu, zakładam, że „Nowa Jakość” mając większość przegłosuje uchwały, ale jeszcze przed uchwaleniem planu, dzięki możliwościom informatycznym przedstawię wszystkie zmiany jakie w tej chwili są nie do końca ujawnione.

Uzasadnienia uchwał o przystąpieniu do planu są nie przekonujące i powodują dużo domysłów.

Henryk Palczewski

Linki:

 1. Uchwała o wynagrodzeniu Wójta Marcina Majek http://kosakowo.info/wp-content/uploads/2018/12/Uchwała-Nr-II32018-z-dn.-30-listopada-2018-r.-ws.-ustalenia-wynagrodzenia-Wójta-Gminy-z-wynikami-głos..pdf
 2. Projekt przystąpienia dla Mostów http://kosakowo.info/wp-content/uploads/2018/12/Projekt-uchwały-ws.-obrębu-Mosty-gmina-Kosakowo-od-ul.-Wałowej-do-ul.-Spacerowej.pdf
 3. Miejscowe Plany Zagospodarowania” http://kosakowo.maps.arcgis.com/apps/Viewer/index.html?appid=66a1d621aed64480b5921861a4c8e093
 4. Po pierwszym kliknięciu interesującego nas terenu http://kosakowo.info/wp-content/uploads/2018/12/Screen-po-pierwszym-kliknieciu.jpg
 5. Po drugim kliknięciu na strzałkę http://kosakowo.info/wp-content/uploads/2018/12/Screen-po-drugim-kliknieciu.jpg
 6. Załącznik do uchwały Mosty http://kosakowo.info/wp-content/uploads/2018/12/Zał.-do-planu-Mosty-zmodyfikowany.jpg
 7. Załącznik do uchwały Mosty przedstawiający obrazowo niegospodarne wydatkowanie pieniędzy http://kosakowo.info/wp-content/uploads/2018/12/Zmiana-planu-Mosty.jpg
 8. Projekt uchwały na Mosty i Mechelinki http://kosakowo.info/wp-content/uploads/2018/12/Projekt-uchwały-ws.-przystąpienia-do-sporządzenia-mpzp-nier.-przy-ul.-Nadmorskiej-w-Mechelinkach.pdf
 9. Projekt uchwały dla Debogórza http://kosakowo.info/wp-content/uploads/2018/12/Projekt-uchwały-ws.-przystąpienia-do-sporządzenia-mpzp-nier.-przy-ul.-Nadmorskiej-w-Mechelinkach-1.pdf
 10. Teren Debogórza objety przystąpieniem do planu http://kosakowo.info/wp-content/uploads/2018/12/Studium-fragment-Dębogórza-z-naniesionym-terenem-planu.jpg
 11. „Korzystajmy z uprawnień jakie daje nam prawo” http://kosakowo.info/wp-admin/post-new.php

Author

admin

Related Posts

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

Time limit is exhausted. Please reload the CAPTCHA.