Rada Gminy Kosakowo, zamiast działać zgodnie z Art.18a. ust.1 ustawy samorządzie  mówiącym, żeRada gminy kontroluje działalność wójta, gminnych jednostek organizacyjnych oraz jednostek pomocniczych gminy; w tym celu powołuje komisję rewizyjną”, zajęła się kontrolowaniem i oceną działań redakcji biuletynu „Kosakowo bez Tajemnic”. Uczyniła to w dniu 18 września przyjmując i publikując na stronie internetowej www.kosakowo.pl  oświadczenie, w którym „Rada Gminy Kosakowo sprzeciwia się szkalowaniu, obrażaniu Rady i manipulacji mieszkańcami przez wydawców Biuletynu „Kosakowo bez Tajemnic”.

             Mocą autorytetu gminnej władzy uchwałodawczej, Rada Gminy Kosakowo usiłuje w ten sposób wpływać na treści zawarte w publikowanych materiałach, czym naraża się na przestępstwo z  Art. 44. prawa prasowego, które określa karę dla osób utrudniających lub tłumiących krytykę prasową.

             Kuriozalnym w tej sprawie jest fakt, że podczas przyjmowania oświadczenia, prowadząca sesję Radna Alina Merchel na pierwszym miejscu listy wnioskodawców odczytała nazwisko Radnej z Dębogórza  Beaty Gloza, pełniącej funkcję przewodniczącej Komisji Rewizyjnej. W przekonaniu redakcji, przewodnicząca tej bardzo ważnej komisji, powinna w pierwszej kolejności zainteresować Radę Gminy przestępstwem, o którym podjęła informację podczas dyskusji publicznej nad zmianami do Studium Rozwoju Gminy, w trakcie spotkania mieszkańców z władzami Gminy w Pierwoszynie. Wówczas to była świadkiem, gdy jeden z mieszkańców Pierwoszyna poinformował o przestępstwie popełnionym przez Radę Gminy. Sprawa ta – ewidentnego przestępstwa „potwierdzenia nieprawdy” – wymagała zgłoszenia przez Przewodniczącą Komisji Rewizyjne na Sesji Nadzwyczajnej celem uzyskania zlecenia od Rady Gminy na jej zbadanie. Ponieważ tak się nie stało, można przypuszczać, że Komisja Rewizyjna Rady Gminy Kosakowo jest od ukrywania, a nie od badania nieprawidłowości!

             Na marginesie należy przypomnieć, że funkcjonariusze publiczni (a takimi są radni z racji Art. 115 § 13 pkt. 2. k.k.) nie dopełniając obowiązku wynikającego z Art. 304 § 2 kpk zobowiązującego do niezwłocznego powiadomienia prokuratora lub Policji o dokonanym przestępstwie, narażają się na karę z Art. 231 § 1 kodeksu karnego, z racji niedopełnienia obowiązków.

                        Z treścią uchwalonego oświadczenia Rady, można zapoznać się na stronie www.kosakowo.pl. Poniżej publikujemy wezwanie do wycofania oświadczenia przez Radę Gminy Kosakowo i przeprosin za niezgodne z prawdą pomówienia wydawców biuletynu „Kosakowo bez Tajemnic”.

                                                                                                           Redaktor Naczelny

                                                                                                    „Kosakowo bez Tajemnic”

                                                                                                          Henryk Palczewski

[gview file=”http://kosakowo.info//wp-content/uploads/2013/09/Wezwanie-o-uchylenie-oswiadczenia.pdf” save=”1″]

 

 

Author

admin

Related Posts

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

Time limit is exhausted. Please reload the CAPTCHA.