W gminie Kosakowo trwa dyskusja nad zmianami Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Kosakowo, które zafunduje nam dziesiątki kawern służących za podziemne magazyny gazu oraz gazociąg wysokiego ciśnienia biegnący pomiędzy domostwami. Podczas spotkań z mieszkańcami, wójt gminy Kosakowo Jerzy Włudzik broni wszelkimi sposobami wprowadzanych zmian, posuwając się do obrażania oponentów i deprecjonowania zgłaszanych przez mieszkańców obaw dotyczących zagrożeń, szkód dla wizerunku Gminy i braku korzyści dla Gminy. Bardzo rzetelnie i obrazowo dyskusję publiczną w Pierwoszynie opisano na stronie internetowej www.rgkosakowo.pl w artykule pt. „Kłamstwo ma krótkie nogi, czyli gazociąg i kawerny raz jeszcze”. Dlaczego tak bardzo musi zależeć Wójtowi – ale i radnym – na uchwaleniu zmian studium, że posuwają się nawet do przestępstwa i bez skrupułów podają nieprawdziwe dane?

   Wspomnianą relację z przeprowadzonej dyskusji można uzupełnić jedynie ujawniając parę kłamstw, którymi raczył mieszkańców Pan Wójt:

1. Kłamał mówiąc, że w tej chwili robimy tylko zmianę studium – równolegle ze zmianą studium trwa procedura uchwalania miejscowych planów dla terenów kawern i gazociągu (poniżej załączamy uchwały).

2. Kłamał zapewniając, że zmiana studium, polegająca na zwiększeniu powierzchni kawern o ponad 500 ha, podyktowana jest faktem, że kawerny są oddalone od siebie o 300 m.

   Przy założeniu, że według Wójta ma być dodatkowo tylko 10 kawern, łatwo można obliczyć, że wystarczyłoby na nie 108 ha. Nie możemy zakładać, że w tych obliczeniach Wójt się pomylił, gdyż kończył Wyższą Szkołę Nauk Społecznych przy KC PZPR o kierunku ekonomicznym. Stąd wniosek, że mija się z prawdą.

   Największego kłamstwa dopuściła się Rada Gminy, która już uchwaliła miejscowy plan z zaznaczonym przebiegiem gazociągu, potwierdzając wbrew dostępnym dokumentom jego zgodność ze studium. Można przy tym brać pod uwagę dwa przypadki: albo radni coś przeoczyli, albo bezkrytycznie (może świadomie?), przyjęli projekt zmanipulowanej uchwały, przygotowany przez Wójta. Jednak ten aspekt sprawy powinna zbadać prokuratura.

   W związku z powyższym, po zweryfikowaniu informacji uzyskanej w trakcie dyskusji publicznej nad studium, Stowarzyszenie Mieszkańców Gminy Kosakowo (SMGK) przesłało powiadomienie o przestępstwie, wyręczającej w ten sposób Komisję Rewizyjną Rady Gminy Kosakowo. Treść powiadomienia i załączone dokumenty zamieszczamy poniżej.

[gview file=”http://kosakowo.info//wp-content/uploads/2013/09/Wniosek-do-prokuratury-potwierdzenie-nieprawdy.pdf”]

Załączniki (pliki pdf):

 

Author

admin

Related Posts

Komentarze

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

Time limit is exhausted. Please reload the CAPTCHA.