shadow

Odwołanie w sprawie kawern złożone – dlaczego? Po raz pierwszy zignorowano mieszkańców gminy już w 2010 roku, kiedy to na wniosek PGNiG przystąpiono do zmiany prawa gminnego w taki sposób, aby umożliwiało spółce rozbudowanie zbiorników gazu na powierzchni ponad 650 ha. Nie mogło być na to …

shadow

Klamka zapadła ….. straciliśmy 6,28 mln zł. Takie pieniądze przepadły, w wyniku wizji Wójta Jerzego Włudzika. Dzisiaj tj. 29 sierpnia 2014 r. zapadła decyzja  sądu w Luksemburgu, który oddalił wniosek Gdyni i Portu Lotniczego Gdynia-Kosakowo o zawieszenie wykonania decyzji dotyczącej zwrotu pomocy …

shadow

Praca, nie propaganda. Wiecowanie i szum medialny, to oznaka słabości.        Ochrona środowiska, to pole sprzecznych interesów. Z jednej strony inwestorzy, których prawem i głównym celem jest zysk, z drugiej strony ogół społeczeństwa, którego podstawowym celem jest zachowanie przyjaznego …