shadow

Realizując cele Stowarzyszenia Mieszkańców Gminy Kosakowo publikujemy list otwarty Szymona Tabakiernika, jednocześnie zapraszamy wszystkich zainteresowanych dobrem Naszej Gminy o przesyłanie własnych materiałów        i zamieszczanie komentarzy. Szanowni Państwo! Mieszkańcy gminy Kosakowo, zwracam …

shadow

Dobry kierunek, to tylko zorganizowanie spotkania i dyskusja w sprawie, która do tej pory była wyłączną domeną urzędników i łaski wójta. Niestety spotkanie jedynie uzmysłowiło zebranym, że oświetlenie w naszej gminie delikatnie mówiąc jest daleko niewystarczające. Przedstawiony stan ilości …

shadow

To co ostatnio dzieje się w naszej gminie zmusza nasze Stowarzyszenie Mieszkańców Gminy Kosakowo do działania. Cele naszego działania przedstawione są w § 6 naszego statutu. , w którym między innymi zapisano „Działanie na rzecz społeczności lokalnej – tworzenie lokalnej wspólnoty społecznej …

shadow

Bezpowrotnie straciliśmy wiele lat, ale szczególnie ostatnie dwa. Mógłbym powiedzieć „a nie mówiłem” i czerpać z tego satysfakcję, jednak nie działam dla poklasku, a dla efektów. Dlatego też po raz pierwszy zauważę oznaki pozytywnej zmiany w postępowaniu wójta. Nie ważne są motywy, którymi …

shadow

W finale radny Fajks wysadzi się w powietrze, jak Julian Ordon broniący reduty w powstaniu listopadowym ? Fragment obrad dotyczący beznadziejnej obrony, przedstawia poniższy filmik. Ostatnia okazja do dyskusji nad apelem .Nowoczesnej w sprawie planu Kościuszki została zablokowana przez radnego z Pogórza …

shadow

Co jest takiego z planem Kościuszki, że urzędnicy chcąc na siłę przeforsować uchwałę, dopuszczają się manipulacji, poprzez skrywanie przed radnymi i mieszkańcami bardzo ważnego dokumentu ? Dokument mający znaczący wpływ na decyzję radnych, przy podjęciu uchwały zatwierdzającej miejscowy plan …

shadow

Wybory … obwieścił wójt Jerzy Włudzik Spotkanie klubu „wybrańców z wybrańców”, po ostatniej sesji rady gminy zaowocowało falą domysłów. Po tym jak wójt Jerzy Włudzik w tajemniczy sposób zakomunikował, iż od 1 lutego w gminie nastąpi duża zmiana. Wielu w swoich pobożnych życzeniach …

shadow

Szóstego grudnia na profilach FB został zamieszczony nieśmiały apel przedstawiciela młodego pokolenia naszej gminy. Dla nas, członków Stowarzyszenia Mieszkańców Gminy Kosakowo jest to znaczący sygnał, można nawet powiedzieć przełomowy, zwiastujący efekty naszej pracy u podstaw, mającej na celu …