shadow

Ukrywał, czy znowu go „oszukali” ? Informację o wszczęciu procedury uchylenia uchwały „Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego”, opisaliśmy w art. pt. „Skandal ! Kiedy to się skończy ?” . Oczywiście jest skandalem, że ponad dwuletnia praca planistów i walka …

shadow

Bolesne odpryski sprawy żwirowni w Suchym Dworze. Jedną z form nacisku na utemperowanie zainteresowania żwirownią w Suchym Dworze było pismo skierowane do Rady Gminy. Wraz z pismem radni otrzymali między innymi kopię protokołu przeprowadzonej kontroli w dniu 11.03.2015 r. na terenie Zakładu Górniczego …