shadow

Chcemy drogę XXI wieku. Protestujemy przeciwko marnotrawstwu. Nie dalej jak tydzień temu opublikowaliśmy art. pt. „Derdowskiego … historia pełna ciekawostek”,  w artykule tym wstępnie napisaliśmy o powodach dla, których przystąpiono do opracowania nowego projektu budowy ulicy Derdowskiego. Niestety …