List otwarty do Radnych Gminy Kosakowo

Szanowni Radni, Stowarzyszenie Mieszkańców Gminy Kosakowo nie mając możliwości i  uprawnień Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Kosakowo, poddało analizie  wykonanie budżetu Gminy Kosakowo za 2011 r, tylko na podstawie  ogólnodostępnych dokumentów. Spojrzenie z boku bez jakichkolwiek uwarunkowań …