shadow

Ukrywał, czy znowu go „oszukali” ? Informację o wszczęciu procedury uchylenia uchwały „Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego”, opisaliśmy w art. pt. „Skandal ! Kiedy to się skończy ?” . Oczywiście jest skandalem, że ponad dwuletnia praca planistów i walka …