shadow

Zebranie wiejskie nadzwyczaj spokojne i merytoryczne zakończyło się niewybrednym popisem arogancji i buty Sołtysa wsi Rewa Marcina Kopitzkiego , który jednocześnie pełni funkcję Przewodniczącego Rady Gminy Kosakowo, a zarazem jest członkiem Platformy Obywatelskiej (członek PO jeszcze w maju br. jak …

shadow

Okradanie przez niedopełnianie. Pierwsza strata gminy Kosakowo w wysokości 77,19 tys. zł nastąpiła już w 2011 r. Skorzystała spółka „Skipper”, której wójt zrobił prezent podpisując niepotrzebny aneks. Szeroko o tym pisaliśmy w art. pt. „77 190.00 zł „sprezentował” prywatnej spółce Wójt …

shadow

Podczas spotkania wyborczego Stowarzyszenia Ekologiczno – Kulturowego Nasza Ziemia, które odbyło się w Rewie Pan Marek Lis przedstawił swój autorski projekt budowy mariny  na wzór holenderski. Prezentacja i sam pomysł tak mi się spodobały, że po spotkaniu poprosiłem autora o udostępnienie …

shadow

77 190.00 zł „sprezentował” prywatnej spółce Wójt Jerzy Włudzik – naszych gminnych pieniędzy. Prokuratura stwierdziła, „iż brak jest znamion przestępstwa”, nie przyznała statusu pokrzywdzonego Stowarzyszeniu Mieszkańców Gminy Kosakowo, czym zamknęła drogę odwoławczą, nawet do …

shadow

Przewidywania stały się faktem. Decyzja środowiskowa dotycząca budowy biogazowni jest pozytywna. To nic, że zawiera duże nieścisłości i braki, Wójt stwierdził, że biogazownia nie stanowi problemu dla mieszkańców. W decyzji błędnie podano odległość od najbliższych zabudowań. Najbliższy …