shadow

Sabotaż albo głupota, oddala budowę, nie wiadomo na jak długo.        Gorzkie słowa, ale prawdziwe. Z roku na rok budowa ul. Derdowskiego staje się inwestycją coraz pilniejszą. Niestety urzędnicy gminni z wójtem na czele doprowadzili do sytuacji, która oddala realizację tego zadania na lata. …